Akseli-kaura jatkaa maamme viljellyimpänä lajikkeena

21.8.2015

Suomen vilja-ala on tänä vuonna hieman pienempi kuin viime vuonna. Vastaavasti öljy- ja palkokasvien viljelyalat kasvoivat. Tiedot perustuvat viljelijöiden tukihakemuksissa ilmoittamiin lajiketietoihin ja  Maanmittauslaitoksen 17.8. tekemään tilastoajoon lajikkeellisista viljelyaloista tänä vuonna.

kaura

Akseli-kauran on Suomen viljellyin lajike.

Kevätviljalajien viljelyalat vähenivät, mutta rukiin ja syysvehnän alat kasvoivat viime vuoteen verrattuna. Rukiin viljelyala on nyt suurimmillaan sitten vuoden 2007. Viljellyimpänä lajikkeena jatkaa kotimainen populaatioruis Reetta. Sitä viljellään noin 13 000 hehtaarilla, mikä on yli 40 % rukiin viljelyalasta. Hybridilajikkeiden osuus on vajaa kolmannes rukiin viljelyalasta. Evolo on selvästi viljellyin hybridiruis.

Akseli-kauran valtakausi jatkuu, sillä se on noin 65 000 hehtaarillaan edelleen viljellyin kaura ja myös viljellyin lajike yli kaikkien lajien. Ala on samalla tasolla kuin viime vuonna ja se on 21 % koko kaura-alasta. Kevätvehnissä viljellyimpänä lajikkeena jatkaa aikainen Anniina noin 15 %:n viljelyosuudellaan (32 000 ha).

Kaksitahoisista ohrista Borealin Harbinger-lajikkeen viljelyala kasvoi noin 16 000 hehtaariin. Se on tänä vuonna kolmanneksi viljellyin mallasohra. Monitahoisen ohran lajikkeisto on uusiutunut nopeasti viime vuosina ja uusimmat lajikkeet ovatkin nousseet viljelyalatilastojen kärkeen. Borealin Aukusti, Wolmari ja Einar ovat viiden viljellyimmän lajikkeen joukossa.

Borealin viljalajikkeilla viljellään vajaa 60 % koko Suomen vilja-alasta. Markkinaosuus on säilynyt vahvana ja vakaana voimakkaasti lisääntyneestä kilpailusta huolimatta. Kasvukauden 2015 jälkeen on odotettavissa, että viljelyvarmojen, oloihimme sopivien ja huolella testattujen viljalajikkeiden kysyntä kasvaa.

Öljy- ja palkokasvien viljelyalat nousivat

rapsi_netti

Öljykasviala lisääntyi viime vuodesta reilusti.

Herneala Suomessa on tänä vuonna reilut 12 000 ha, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna. Myös härkäpapuala kasvoi selvästi. Keltasiemeninen rehuherne Rocket nousi viljellyimmäksi ja Kontu puolestaan on selvä valtalajike härkäpavun viljelyssä 90 % osuudellaan. Uusia härkäpapulajikkeita odotetaan markkinoille parin seuraavan vuoden aikana ja odotettavissa on, että ne valtaavat nopeasti alaa.

Yhteenlaskettu rypsi- ja rapsiala kasvaa kolmanneksen viime vuodesta ja palautuu vuoden 2013 tasolle. Rypsin osuus koko öljykasvialasta on noin kaksi kolmasosaa (36 000 ha) ja viljellyin lajike on edelleen Cordelia.