Huippulajikkeet syksyn kylvöille

Rukiille on nyt kysyntää ja sen viljely kiinnostaa. Vaikka haasteena tänä vuonna onkin saada ruis kylvettyä ajoissa, kylvöaikaa on vielä hyvin jäljellä, sillä ruista, myös hybridilajikkeita, voidaan kylvää aina syyskuun alkupuolelle asti.

Sekä populaatio- että hybridiruispuolella on tarjolla hyviä lajikkeita. Populaatioruislajikkeet ovat erittäin talvenkestäviä ja hyvin Suomen kasvuoloihin sopivia. Kotimainen Reetta on markkinoiden satoisin populaatioruis ja se on myös korrenlujuudeltaan parempi kuin vanhemmat lajikkeet. Reetta soveltuu hyvin viljelyyn koko rukiin tuotantoalueellamme.

Hybridiruislajikkeille ominaista on korkea satopotentiaali, joka perustuu ns. hybridivaikutukseen; kasvi tuottaa runsaasti versoja ja tähkiä, tähkät ovat suuria ja siemenen koko suuri. Hybridirukiin menestyksekäs viljely perustuu oikeaan viljelytapaan, joten viljelyohjeisiin tutustuminen kannattaa. Hybridirukiin kohdalla tulee myös muistaa, että siemen on uusittava joka vuosi. Markkinoilla on tarjolla satoisia ja laadukkaita hybridirukiita esim. Evolo ja Brasetto, joilla myös talvenkestävyys on hyvällä tasolla.

Syysvehnän viljelyvarmuutta voidaan lisätä valitsemalla tuotantoon talvenkestävä lajike. Arktika on erittäin talvenkestävä ja soveltuu viljelyyn vaativissakin olosuhteissa. Hyvä talvenkestävyys mahdollistaa syysvehnän viljelyn laajentamisen nykyistä pohjoisemmaksi. Virallisissa lajikekokeissa Arktikan talvituhoprosentti on ollut syysvehnälajikkeiston pienin. Vain riittävän talvenkestävyyden myötä talvehtivien lajien satopotentiaali saadaan Suomen oloissa hyödynnettyä.

Lisätietoa ruisajikkeistamme.

Lisätietoa syysvehnälajikkeistamme.