Kaarle – ohrien uusi kunkku

19.1.2016

 

KaarleBOR on ominaisuuksiltaan kauden kiinnostavin monitahoinen ohra. Lajikkeen korkea satopotentiaali, hyvä korrenlujuus ja erinomainen taudinkestävyys tuovat monitahoisen ohran viljelyyn selvää lisäarvoa.

Satoisuudessa Kaarle pärjää hyvin suurimmalle osalle kaksitahoisista, vaikka on niitä 4-5 päivää aikaisempi. Korkean satopotentiaalinsa ansiosta Kaarle onkin tuottoisa vaihtoehto myös Etelä-Suomeen, jossa perinteisesti on totuttu viljelemään kaksitahoisia lajikkeita. Suuri jyväkoko ja melko korkea tärkkelyspitoisuus tekevät siitä myös kiinnostavan tärkkelysohrakandidaatin.

Kaarle pystyssä_lakokuva Teurosta 2015_640

Pidempikortisena Kaarle ei ole niin altis kuivuudelle ja sopii näin myös poudanarkuudesta kärsiville, esimerkiksi Etelä-Suomen savisille pelloille. Borealin kasvinjalostajan Reino Aikasalo sanoo Kaarlen lujakortisuuden näkyneen eri vuosina erityisesti runsaasti lakoutuneissa kokeissa, joissa se on säilynyt lähes lakoontumatta, kuten yllä olevassa kuvassa.

Lue lisää Kaarlesta Kasvussa-lehdestä

Tarkemmat lajiketiedot