Kevään uutuuslajikkeet

20.1.2015

Siemenkaupassa on tänä keväänä tarjolla runsaasti uusia lajikkeita. Erityisesti ohran ja kauran lajikekehitys on viime vuosina ollut varsin nopeaa. Taustalla on pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ paitsi satoisuudeltaan, myös käyttöominaisuuksiltaan parempien lajikkeiden jalostukseen.  Uudet lajikkeet tuovatkin merkittävää lisäarvoa koko elintarvikeketjuun.

Kauravalikoima täydentyy tänä keväänä aikaisilla ja laadultaan elintarvikekäyttöön hyvin soveltuvilla Meeri- ja Riina-lajikkeilla. Ohrauutuuksia ovat isojyväiset monitahoiset Justus ja Severi sekä markkinoiden satoisin mallasohra Trekker.

  • MeeriBOR on suurijyväisin aikainen kaura. Muiltakin laatuominaisuuksiltaan se on kasvuaikaluokkansa kärkeä. Meerin myötä aikaisen kauran käyttömahdollisuudet myllykäytössä ja vientikaurana paranevat huomattavasti. Meeri on aikaisuudestaan huolimatta myös erittäin satoisa.
  • RiinaBOR-kaura vakuuttaa viljelyvarmuudellaan. Se on huippusatoisa aikainen kaura, joka viihtyy erilaisissa viljelyolosuhteissa. Luja korsi ja hyvä taudinkestävyys varmistavat Riinan viljelyn onnistumista. Laatunsa puolesta Riina sopii kaikkiin kauran käyttötarkoituksiin.
  • JustusBOR on isojyväinen ohra, ja yksi satoisimmista monitahoisista lajikkeista. Lujakortinen Justus tuo parannusta myös monitahoisten ohrien taudinkestävyyteen.
  • Laadukas SeveriBOR on melko myöhäinen ja edustaa ohralajikkeiston satoisuuden kärkeä. Laadultaan Severi soveltuu hyvin rehun tuotantoon.
  • Uusi mallasohra TrekkerBOR omaa erinomaisen sadontuottokyvyn ja laadun. Hyvää viljelyvarmuutta kuvastavat sopeutuminen eri maalajeille sekä luja korsi ja hyvä taudinkestävyys. Trekker tuottaa laadukasta, isojyväistä ja matalan valkuaispitoisuuden omaavaa satoa erilaisissakin oloissa ja on hyväksytty viralliseksi mallasohraksi Suomessa.

Uutuuslajikkeiden siemenen saatavuus on vielä rajoitettua ja niille on hyvä kysyntä, joten kaupoilla kannattaa olla ajoissa varmistaakseen haluamansa lajikkeen siemenen saannin.