Kevätvehnän tuotantoon satoisa Marble

3.2.2012

MarbleBOR-kevätvehnä tuottaa runsaan ja laadukkaan sadon. Se soveltuu hyvin viljelyyn kevätvehnän pääviljelyalueella I-II –vyöhykkeillä sekä III-vyöhykkeen edullisimmilla alueilla.  Marble on kasvuajaltaan päätyypin kevätvehnä ollen esimerkiksi Kruunua pari päivää myöhäisempi.

Muutaman vuoden markkinoilla ollut Marble on kokeiden lisäksi osoittanut potentiaalinsa myös käytännön viljelyksillä. Se on menestynyt eri vuosina tuottaen hyvin satoa. Parhaiten Marble on menestynyt savi- ja kivennäismailla.

Hyvän laatunsa ansiosta Marble soveltuu leipävehnän tuotantoon. Sekä virallisissa että jalostajan kokeissa sakoluku on ollut korkea ja sakoluvun kestävyys hyvä.

Marblen sitko-ominaisuudet ovat niin ikää hyvällä tasolla ja vastaavat leipävehnän laatukriteereitä. Sadon laatu on Marblella muutenkin kohdallaan, sen hehtolitrapaino on korkea, jyväkoko suuri ja valkuaispitoisuus korkea satotaso huomioiden hyvä.

Leipävehnälaatua tavoiteltaessa Marblen kaltaiselle satoisalle ja hieman myöhäisemmälle lajikkeelle suositellaan typpilannoituksen jakamista. Tällä toimenpiteellä varmistetaan sadon riittävä valkuaispitoisuus.