Kohdennetun tuotekehityshankkeen tuloksena uusia erikoismallasohria

5.2.2016

TIEDOTE 5.2.2016Viking Malt ja Boreal logoyhdistelmä
Boreal Kasvinjalostus Oy
Viking Malt Oy


Viking Malt ja Boreal toteuttivat yhteistyössä mallasohran täsmäjalostushankkeen vuosina 2009-2015. Hankkeen tuloksena markkinoille on tulossa kolme uutta erikoismallasohraa.

Reilu viisi vuotta sitten Viking Maltilla ennakoitiin, että kilpailukyvyn vahvistaminen mallasmarkkinoilla edellyttää yritykseltä kykyä erikoistua myös mallasohrien osalta. Globaaleilla mallasmarkkinoilla kilpailutilanne oli kiristymässä, ja perusmaltaan rinnalle haluttiin kehittää uusia erikoismallaskäyttöön soveltuvia mallasohria.
– Erikoismallastuotanto edellyttää käyttötarkoitukseen soveltuvia, räätälöidyn laadun omaavia mallasohralajikkeita. Koska näitä ei ollut muuten saatavilla, päätimme käynnistää räätälöityyn laatuun tähtäävän täsmäjalostushankkeen, kertoo Timo Huttunen Viking Maltilta.

Boreal valikoitui tuotekehityshankkeen kumppaniksi pohjoiset kasvuolot tuntevana mallasohran lajikejalostajana. Räätälöidyn laadun lisäksi hankkeen tavoitteeksi asetettiin nopeus. Normaali, lähes kymmenen vuoden lajikejalostusprosessi vietiin läpi seitsemässä vuodessa.

– Nopeuttamisen mahdollisti biotekniikan menetelmien laaja-alainen hyödyntäminen jalostuksessa, saumaton yhteistyö Viking Maltin ja Borealin kesken laadun analysoinnissa sekä siemenlisäysten nopeuttaminen hyödyntäen meidän talvikaudella eteläistä pallonpuoliskoa, kertoo kasvinjalostaja Reino Aikasalo Borealilta.
Sekä uusien mallasohrien laadulle että hankkeen kestolle asetetut tavoitteet saavutettiin kirkkaasti. Tuotekehityshankkeessa jalostetut kolme erikoismallasohraa Repekka, Popekka ja Vipekka on juuri hyväksytty kasvilajikeluetteloon, ja ne tulevat leviämään laajempaan viljelyyn lähivuosina.


Erikoistumalla lisäarvoa koko mallasohraketjuun

Viljelyominaisuuksiltaan kaksitahoiset ohrat Repekka, Popekka ja Vipekka ovat parempia kuin esimerkiksi tähän asti markkinoilla olleet erikoiskäyttöön soveltuvat mallasohrat. Ohrakolmikosta kaksi on aikaisia, kolmas kasvuajaltaan nykyisten mallasohran valtalajikkeiden tasoa.
– Kaikkien kolmen satoisuus on kasvuaika huomioiden hyvällä tasolla, ja jyvän laatuominaisuudet kunnossa. Korrenlujuudeltaan ne ovat kaksitahoisten lajikkeiden parhaimmistoa, Aikasalo toteaa.

Oikeudet uusien erikoismallasohralajikkeiden kaupalliseen käyttöön ovat Viking Maltilla, joka tulee jatkossa tarjoamaan näistä viljelysopimuksia sopimusviljelijöilleen. Repekan, Popekan ja Vipekan sopimusviljely antaa viljelijälle mahdollisuuden tuottaa lisäarvoa ja viljellä kysyntää vastaavasti pitkäaikaisessa yhteistyössä mallastamon kanssa.
– Repekka, Popekka ja Vipekka on jalostettu meidän pohjoisiin olosuhteisiimme, ja kaikki kolme ovat käyttötarkoitukseensa nähden myös agronomisesti kilpailukykyisiä lajikkeita, toteaa viljanhankintapäällikkö Sanna Kivelä Viking Maltilta.

Kolmen lajikkeen valikoima mahdollistaa Viking Maltilla asiakkaiden erilaisten laatutarpeiden huomioimisen. Mallastamossa nähdään, että tämä kolmikko luo suomalaiselle mallasohraviljelylle edellytykset tuottaa korkealaatuista raaka-ainetta, josta jalostetulle maltaalle tulee olemaan kotimaan käytön lisäksi merkittävää kysyntää vientimarkkinoilla.

Nimet yhdistyvät mallastamoon

Tuotekehityshankkeen tilaajana Viking Malt vastasi lajikkeiden nimeämisestä. Kasvilajikkeiden nimeämisprosessi on tarkkaan lailla säädelty, ja lajikenimien muun muassa tulee erottua muista saman lajiryhmän lajikkeista. Repekka, Popekka ja Vipekka on nimetty Viking Maltin pitkäaikaisen tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastanneen johtajan mukaan. Lisäksi nimiin haluttiin vivahde VikingMaltia ja Polttimo-yhtiöiden historiaa.


Lisätietoja:

Viking Malt: Viljanhankintapäällikkö Sanna Kivelä, puh. 044 739 1722, sanna.kivela@vikingmalt.com
Boreal: Kasvinjalostaja Reino Aikasalo, puh. 040 540 9190, reino.aikasalo@boreal.fi


Viking Malt on Pohjoismaiden suurin maltaiden valmistaja. Viking Maltin tuotteita myydään maailmanlaajuisesti juoma- ja panimoteollisuudelle. Tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa ja Liettuassa. Lisätietoja Viking Maltista: www.vikingmalt.com.

Boreal Kasvinjalostus Oy jalostaa ja markkinoi satoisia ja laadukkaita peltokasvilajikkeita pohjoisissa oloissa toimiville ammattiviljelijöille. Yrityksen juuret ovat vahvasti suomalaisessa maaperässä, Borealin jalostusohjelmat toteutetaan Suomessa ja kohdennetaan kotimaisen elintarvikeketjun tarpeisiin. Lisätietoa Borealin toiminnasta: www.boreal.fi