Laadukkaan kaurasadon tavoitteleminen alkaa lajikevalinnasta

11.3.2016

Kauralajiketta valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota lajikkeen satoisuuden lisäksi kasvuaikaan ja laatuominaisuuksiin. Monet laatutekijät ovat lajikeominaisuuksia, joten lajikevalintaa kannattaa käyttää työkaluna tavoitellessa korkealaatuista satoa.

Kauran jalostaja Leena Pietilä kehottaa ottamaan viljelyyn sekä aikaisia että myöhäisempään kasvuaikaluokkaan kuuluvia kauralajikkeita. Näin puinteja ja kuivausta saadaan jaksotettua. Kauralle onkin tärkeää, että sato kuivataan heti korjuun jälkeen.

Myöhäisemmän kasvuaikaluokan kauroja Borealilta

IirisBOR on laadukas myöhäisemmän kasvuaikaluokan kaura. Iiriksen suuri ja ohutkuorinen jyvä sekä korkea hehtolitrapaino luovat hyvät edellytykset tuottaa siitä raaka-ainetta elintarviketeollisuuden tarpeisiin ja vientiin. Iiris on myös erinomainen vaihtoehto rehukauraksi. Iiris on menestynyt erityisesti myöhäisen kauran tuotantoalueilla ja lujan korren ansioskaura_labra_nta myös kevyillä maalajeilla. Kauran korrenlujuudella on suuri merkitys, sillä lakoontuneessa kasvustossa laatu heikkenee ja hometoksiiniriski kasvaa.

Kasvuajaltaan melko myöhäinen SteinarBOR on huippusatoisa lajike, jonka korrenlujuus on omaa luokkaansa. Steinar on osoittanut potentiaalinsa käytännön viljelyksissä eri puolilla maata. Steinarin jyvä on iso, jyvän kuori valkoinen ja kuoripitoisuus on monia muita myöhäisiä lajikkeita alhaisempi. Steinar soveltuukin erittäin hyvin myllykäyttöön ja vientikauraksi sekä rehuksi.

Myllylaatuinen AlkuBOR puolestaan on hyvä valinta viljelijälle, joka ei halua viljellä kaikkein myöhäisimpiä kauralajikkeita. Alku on satoisa uutuuslajike, joka soveltuu laatuominaisuuksiensa ansiosta erityisesti myllykauran tuotantoon. Luja korsi varmistaa kasvuajaltaan melko myöhäisen Alku-kauran laatua.

Lue lisää Borealin kauralajikkeista ja tutustu koetuloksiin