Lajikevalikoima uudistuu ensi kaudelle

28.5.2014

Oloihimme soveltuvien lajikkeiden merkitys kotimaiselle maataloudelle ja koko elintarviketuotannolle on kiistaton. Boreal Kasvinjalostus Oy:n vahva markkina-asema kotimaassa on säilynyt kovenevasta kilpailusta huolimatta.

Einar

Kotimaan lisäksi Boreal hakee kasvua myös lähialueen vientimarkkinoilta, joilla yrityksen markkina-asema on viime vuosina vahvistunut. Positiivinen kehitys koti- ja vientimarkkinoilla mahdollistaa investoinnit lajikejalostuksen kehitykseen tulevinakin vuosina.

Lajikekehitys on monella lajilla ollut varsin nopeaa. Taustalla on pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ paitsi satoisuudeltaan, myös käyttöominaisuuksiltaan parempien lajikkeiden jalostukseen.  Uudet lajikkeet tuovatkin merkittävää lisäarvoa koko elintarvikeketjuun.

Ensi syksyn siemenkauppaan Boreal tuo runsaasti uusia lajikkeita. Kauravalikoima täydentyy aikaisilla ja laadultaan elintarvikekäyttöön hyvin soveltuvilla Riina– ja Meeri-lajikkeilla. Ohrauutuuksia ovat isojyväiset monitahoiset Justus ja Severi sekä huippusatoisa mallasohrakandidaatti Trekker. Myös nurmipuolella lajikevalikoima uudistuu. Markkinoille tuodaan erittäin satoisa ja talvenkestävä Rhonia-timotei ja nurminatauutuus Valtteri, joka tuo valikoimaan erityisesti satoparannusta.