EemeliBOR

Aikainen ja lujakortinen
Markkinoiden aikaisimpiin kuuluva, erittäin lujakortinen kauralajike, jolla on hyvät jyväominaisuudet.

Sato

Eemeli on aikaisuutensa nähden satoisa lajike. Se on menestynyt hyvin multa- ja savimailla viljelyvyöhykkeillä I-IV.

Eemelin sadon laatu on hyvä. Jyvä on valkokuorinen ja iso. Tuhannen siemenen paino on korkea ja jyvän kuoripitoisuus keskimääräinen. Eemelin hehtolitrapaino on hyvä, samoin valkuais- ja rasvapitoisuudet.

Käyttötarkoitus

Eemelin sato soveltuu erinomaisen hyvin rehukäyttöön, mutta hyvien jyväominaisuuksiensa ansiosta myös elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi.

Viljelysuositus

Eemeli soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille. Sitä suositellaan viljelyvyöhykkeille I, II, III ja IV.

Kasvuaika

Eemeli on aikainen lajike.

Korsi

Eemeli on erittäin lujakortinen, yksi markkinoiden lujakortisimmista lajikkeista.

Taudinkestävyys

Eemelin lehtilaikun kestävyys on samaa tasoa kuin muiden aikaisten lajikkeiden kestävyys. Siemenen peittaus ja tautientorjuntaruiskutus ovat tarpeen, jos kauraa viljellään yksipuolisesti ja etenkin suorakylvössä.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 96022
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2007

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 – 2019
(M) = Mittarilajike

 

Edustajat

Lisätietoja

Leena Pietilä

Leena Pietilä

Kasvinjalostaja

Kaura, peruna
040 540 9194
leena.pietila(at)boreal.fi