IirisBOR

Huippulaatua elintarvikekauran tuotantoon. Myöhäinen, lujakortinen lajike, jolla on iso ja ohutkuorinen jyvä sekä hyvä hehtolitrapaino.

Sato

Iiris on satoisa lajike, joka on menestynyt hyvin myöhäisen kauran tuotantoalueilla, ja lujan kortensa ansiosta myös kevyemmillä maalajeilla.

Iiriksen sadon laatu on erinomainen. Jyvä on erittäin isokokoinen, valko- ja ohutkuorinen. Ohuen kuoren ansiosta Iiriksen saanto-% onkin jalostajankokeissa ollut erittäin hyvällä tasolla. Iiriksen hehtolitrapaino on myöhäisten elintarvikekaurojen parhaimmistoa.

Käyttötarkoitus

Iiriksen sato soveltuu erittäin ison jyväkoon, korkean hehtolitrapainon ja alhaisen kuoripitoisuuden ansiosta hyvin elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi ja vientikauraksi sekä erinomaisesti myös rehukäyttöön.

Viljelysuositus

Iiris soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille. Lujakortisuutensa ansiosta Iiris on menestynyt multamailla erittäin hyvin. Hyvin rehevissä kasvustoissa kasvunsääteen käyttö varmistaa hyvälaatuisen sadon. Kasvunsääteiden käyttöä mietittäessä on hyvä selvittää sadon käyttökohde sekä sadon ostajan asettamat suositukset ja rajoitukset.

Iiristä suositellaan viljelyvyöhykkeille I, II ja III.

Kasvuaika

Kasvuajaltaan Iiris on myöhäinen lajike.

Korsi

Iiris on melko lyhyt, selvästi monia muita myöhäisiä elintarvikekauroja lujakortisempi lajike.

Taudinkestävyys

Yhtenäisissä oloissa tehtyjen havaintojen perusteella Iiriksen lehtilaikun kestävyys on ollut hyvä. Siemenen peittaus ja tautientorjunta ovat tarpeen, jos kauraa viljellään yksipuolisesti ja etenkin suorakylvössä.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy

Linjanumero: Bor 04093

Kasvilajikeluetteloon tulo: 2010

Edustajat

Viljelyominaisuudet

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2011 – 2018

(M) = Mittarilajike

Sadon laatu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2011 – 2018

(M) = Mittarilajike

Boreal, linkedin-27

Leena Pietilä

Kasvinjalostaja

Kaura, peruna

040 540 9194

Lue lisää artikkeleita