Justus

Isojyväinen ja satoisa rehuohra
Justus on isojyväinen lajike monitahoisen ohran pääviljelyalueelle. Laadultaan erittäin hyvä rehuohra.

Sato

Justus on satoisuudeltaan hyvä ja se on menestynyt viljelyssä hyvin eteläisestä Suomesta aina IV-vyöhykkeelle saakka.

Justuksen tuhannen jyvän paino on hyvin korkea ja myös hehtolitrapaino sekä I+II-lajitteiden osuus hyvä. Justuksen tärkkelyspitoisuus on korkea ja satopotentiaali huomioiden valkuaispitoisuus on normaali.

Käyttötarkoitus

Justus soveltuu hyvin rehuohran tuotantoon. Korkean tärkkelyspitoisuuden ja suuren jyvän ansiosta Justuksella on myös potentiaalia tärkkelysohraksi.

Viljelysuositus

Justus on kokeissa menestynyt hyvin eri maalajeilla, joskin kaikkein happamimmilla mailla sen viljelyä tulee välttää. Justusta suositellaan vyöhykkeille I, II, III ja IVe.

Tautien torjuntaa suositellaan sato-odotusten ollessa korkeat ja tautipaineen niin vaatiessa. Yksipuolinen ohranviljely ja etenkin suorakylvö korostavat tautitorjunnan merkitystä.

Kasvuaika

Justus on myöhäinen monitahoinen ohra.

Korsi

Justus on lujakortinen. Sen korsi on keskimittainen.

Taudinkestävyys

Justuksen taudinkestävyys on hyvä. Se on täysin härmänkestävä ja myös verkkolaikun- sekä tyvi- ja lehtilaikunkestävyys on hyvä. Virallisissa lajikekokeissa Justuksella on esiintynyt verkkolaikkua erittäin vähän. Rengaslaikun suhteen Justuksessa ei ole erityistä kestävyyttä, vaan lajike on monitahoisten ohrien keskitasoa.

Borealin viljelyteknisissä kokeissa taudintorjuntaa käytettäessä Justuksella on saatu sadonlisää. Tautitorjunnalla ei käytännössä ole ollut vaikutusta Justuksen sadon laatuun.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 09704
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2013

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 – 2021
(M) = Mittarilajike

 

Edustajat

Lisätietoja

Mika Isolahti

Mika Isolahti

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, monitahoinen ohra
040 027 6912
mika.isolahti(at)boreal.fi