KWS Binntto

Uuden sukupolven myllyruis
Parantunut satopotentiaali ja edeltäjiään parempi taudinkestävyys. KWS Binntto on PollenPlus –hybridilajike.

Sato

Satopotentiaaliltaan KWS Binntto on kuulunut virallisten lajikekokeiden (2009-2016) kärkiluokkaan rukiissa. KWS Binntton korkea sato perustuu hybridilajikkeille ominaiseen ns. hybridivaikutukseen; kasvi tuottaa runsaasti versoja ja tähkiä, tähkät ovat suuria ja siemenen koko suuri. Satolisää KWS Binnttoon tuo lajikkeeseen jalostettu PollenPlus –ominaisuus.

PollenPlus – ominaisuus lisää siitepölyn muodostumista. Suuremman siitepölyn muodostumisen vuoksi torajyvän esiintymisriski on pienempi kuin tavanomaisilla hybrideillä. PollenPlus -hybridilajikkeisiin ei enää lisätä populaatiolajiketta turvaamaan siitepölyn muodostumista, kuten yleisesti tehdään muilla kuin PollenPlus -lajikkeilla. Näin lajikkeiden satopotentiaali on myös suurempi. PollenPlus menetelmän on kehittänyt saksalainen hybridirukiin jalostaja KWS Lochow GMBH.

Sadon laadultaan KWS Binntto on myllyruis. Sen hehtolitrapaino, tuhannen siemenen paino ja sakoluku ovat hybrideille tyypillisesti korkeita. Leivontaominaisuuksiltaan KWS Binntto muistuttaa Evoloa.

Sadon käyttö

KWS Binntto sopii myllykäyttöön.

Viljelysuositus

KWS Binntto soveltuu muiden hybridien tapaan viljelyyn eteläiseen Suomeen menestyen parhaiten savi-, hiesu- ja hietamailla. Sitä suositellaan vyöhykkeille I – II.

Hybridirukiin menestyksekäs viljely perustuu oikeaan viljelytapaan. Hybridilajikkeen mahdollistama korkea sato saavutetaan, kun se kylvetään oikeaan aikaan, käytetään oikeaa kylvösiemenmäärää, kylvetään oikeaan syvyyteen ja huolehditaan, että pellon kasvukunto on hyvä.

KWS Binntton talvenkestävyys on koetulosten perusteella hyvä. Suomen virallisten lajikekokeiden (2009-2016) tuloksissa sen talvituho oli hienoisesti hybridilajikkeiden alhaisin.

Korsi

KWS Binntton korsi on lyhyehkö. Laonkestävyydeltään KWS Binntto on Suomessa markkinoilla olevien hybridirukiiden parhaimmistoa.

Hybridilajikkeelle on ominaista, että se pensoo runsaasti. Mikäli kasvusto on ylitiheä, se lakoontuu herkästi, joten oikeasta kylvömäärästä on huolehdittava ja tiheässä kasvustossa lako torjuttava.

Taudinkestävyys

Hybridirukiiden uutta sukupolvea edustava KWS Binntto on taudinkestävyydeltään aiempia hybridirukiita parempi. Härmää tavataan vähän tai ei lainkaan, lisäksi kestävyydet rengaslaikkua ja ruskearuostetta vastaan ovat hyvät. Etenkin ruskearuosteen kestävyyden parantumisen vuoksi kasvukauden tautiruiskutuksia ei tarvita. On kuitenkin tärkeää seurata tautipaineen kehitystä ja kovassa paineessa torjua taudit, kun tavoitellaan korkeaa satotasoa. Hybridilajikkeet versovat syksyllä runsaasti ja reheville kasvustoille suositellaan aina lumihometorjuntaa.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

KWS Binntto on saksalaisen KWS Lochow GMBH:n jalostama hybridilajike. Lajikeoikeudet Suomessa omistaa Boreal Kasvinjalostus Oy.

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2013 – 2020
(M) = Mittarilajike

(h) = Hybridilajike, (p) = Populaatiolajike

 

Edustajat

Lisätietoja

Sanna Grönroos

Sanna Grönroos

Kasvinjalostaja

Ruis
050 590 4090
sanna.gronroos(at)boreal.fi