KWS Livado

Huippusatoisa ja viljelyvarma hybridi
Korkea satopotentiaali ja edeltäjiään parempi taudinkestävyys. Talvenkestävyydeltään hybridiruislajikkeiston parhaimmistoa.

Sato

Satopotentiaaliltaan KWS Livado on kuulunut virallisissa lajikekokeissa (2009-2016) rukiiden kärkiluokkaan – Hybridilajikkeille ominainen korkea sato perustuu ns. hybridivaikutukseen; kasvi tuottaa runsaasti versoja ja tähkiä, tähkät ovat suuria ja siemenen koko suuri. Saksalaisen KWS Lochowin jalostamilla uuden sukupolven hybrideillä on täydellisen heteroosin tuoma satolisä, koska lajikkeisiin ei lisätä enää populaatiolajiketta.

KWS Livado on ns. PollenPlus lajike, jolloin sen siitepölyn muodostus on runsaampaa kuin tavanomaisten hybridilajikkeiden, kuten esimerkiksi Evolo, SU Allawi ja SU Performer. Siitepölyn runsas muodostuminen vähentää torajyvän esiintymisriskiä huomattavasti.

KWS Livado on myllyruis. Sen hehtolitrapaino, tuhannen siemenen paino ja sakoluku ovat hybrideille tyypillisesti korkeita. Leivontaominaisuuksiltaan KWS Livado muistuttaa Evoloa.

Käyttötarkoitus

KWS Livado sopii leivontaan.

Viljelysuositus

KWS Livado soveltuu muiden hybridien tapaan viljelyyn eteläiseen Suomeen, menestyen parhaiten savi-, hiesu- ja hietamailla. KWS Livadon talvenkestävyys on tähän mennessä saatujen koetulosten perusteella hyvä. Suomen virallisten lajikekokeiden (2008-2015) tuloksissa sen talvituho oli hienoisesti hybridilajikkeiden alhaisin. KWS Livadoa suositellaan vyöhykkeille I – II.

Hybridirukiin menestyksekäs viljely perustuu oikeaan viljelytapaan. Hybridilajikkeen mahdollistama korkea sato saavutetaan, kun se kylvetään oikeaan aikaan, käytetään oikeaa kylvösiemenmäärää, kylvetään oikeaan syvyyteen ja huolehditaan, että pellon kasvukunto on hyvä. Hybridisiemen on uusittava vuosittain. Omaa satoa ei voi käyttää siemenenä.

Korsi

KWS Livadon korsi on lyhyehkö. Laonkestävyydeltään KWS Livado on Suomessa markkinoilla olevien hybridirukiiden parhaimmistoa.

Hybridilajikkeelle on ominaista, että se pensoo runsaasti. Mikäli kasvusto on ylitiheä, se lakoontuu herkästi, joten oikeasta kylvömäärästä on huolehdittava ja tiheässä kasvustossa lako torjuttava.

Taudinkestävyys

Hybridirukiiden uutta sukupolvea edustava KWS Livado on taudinkestävyydeltään aiempia hybridirukiita parempi. Härmää tavataan vähän tai ei lainkaan, lisäksi kestävyydet rengaslaikkua ja ruskearuostetta vastaan ovat hyvät. Etenkin ruskearuosteen kestävyyden parantumisen vuoksi kasvukauden tautiruiskutuksia ei tarvita. On kuitenkin tärkeää seurata tautipaineen kehitystä ja kovassa paineessa torjua taudit, kun tavoitellaan korkeaa satotasoa.

PollenPlus lajikkeena KWS Livadon siitepölyn muodostus on runsasta, mikä vähentää torajyvän esiintymisriskiä huomattavasti. Hybridilajikkeet versovat syksyllä runsaasti ja reheville kasvustoille suositellaan aina lumihometorjuntaa.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

KWS Livado on saksalaisen KWS Lochow GMBH:n jalostama hybridilajike. Lajikeoikeudet Suomessa omistaa Boreal Kasvinjalostus Oy.

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 – 2022, px.luke.fi
(M) = Mittarilajike
wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Suhdeluku Talvituho (%) Kasvuaika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Sakoluku 1
1 REETTA BOR 21 6613 99 8 337 918 30 142 30,6 75,3 10 185
4 DANKOWSKIE GRANAT 12 7048 105 14 337 917 14 129 35,3 75,5 10 212
6 KWS SERAFINO 11 8499 127 12 338 932 33 123 35,1 75,0 9 250
7 KWS LIVADO 38 8006 120 13 339 938 27 122 34,4 75,2 9 211
8 DANKOWSKIE TURKUS 10 6741 101 12 337 913 11 129 36,5 75,4 10 207
9 DANKOWSKIE AGAT (M) 43 6695 100 14 337 914 30 130 35,1 74,3 10 178
11 SU PERFORMER 38 7967 119 13 338 927 22 120 36,3 75,8 9 243
17 KWS BERADO 11 9338 139 6 338 935 22 123 35,1 75,7 9 259
20 KWS TAYO 16 8881 133 11 338 933 21 121 36,0 74,4 9 244
21 KWS JETHRO 11 9189 137 14 338 930 21 124 36,1 74,8 9 253

 

Edustajat

Lisätietoja

Sanna Grönroos

Sanna Grönroos

Kasvinjalostaja

Ruis
050 590 4090
sanna.gronroos(at)boreal.fi