MarbleBOR

Mainio laatuvehnä Etelä-Suomeen

Sato

Marble on satoisa lajikejoka tuottaa satoa hyvin eri maalajeilla.

Marble on laadultaan hyvä. Sen hehtolitrapaino ja jyväkoko ovat korkeita. Samoin sakoluku on korkea ja sakoluvun kestävyys hyvä. Marblen valkuaispitoisuus on satotaso huomioiden hyvä.

Käyttötarkoitus

Marble soveltuu leivontaan ja rehuksi.

Viljelysuositus

Marble soveltuu parhaiten viljelyyn I-II -viljelyvyöhykkeille sekä III-viljelyvyöhykkeen edullisimmille alueille. Sitä suositellaan viljeltäväksi savi- ja kivennäismailla.

Kasvuaika

Marble on keskimyöhäinen lajike.

Korsi

Marble on melko lyhytkortinen lajike. Korrenlujuudeltaan se on markkinoiden parhaimpia lajikkeita.

Taudinkestävyys

Marblen härmänkestävyys on hyvä. Vehnän ruskolaikun kestävyydeltään Marble on kohtalaisen hyvä. Vehnän lehtilaikun (DTR) kestävyydeltään Marble ei poikkea merkittävästi muista Suomessa yleisesti viljeltävistä kevätvehnälajikkeista.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 01563
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2008
Kauppaantulo:2009

Viljelyominaisuudet

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 – 2019

(M) = Mittarilajike

Sadon laatu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 – 2019

(M) = Mittarilajike

Lisätietoja

Boreal, Hyövelä

Mika Hyövelä

Koetoimintapäällikkö, kasvinjalostaja

Kevätvehnä

040 763 5066

Lue lisää artikkeleita