SynthiaBOR

SynthiaBOR

Sato Synthia on noin 10 % satoisampi lajike kuin aiemmin viljelyssä olleet rypsilajikkeet. Sen satoisuus on tullut esiin eri viljelyvyöhykkeillä. Synthia on öljyntuotto-ominaisuuksiltaan erinomainen lajike. Virallisissa lajikekokeissa sen öljypitoisuus on kuulunut...
SynthiaBOR

SynnevaBOR

Sato Virallisissa lajikekokeissa Plus-rypsi Synneva on ollut satoisampi lajike kuin parhaimmat viljelyssä olevat populaatiolajikkeet. Synneva on lisäksi ollut satoisin kevätrypsi I-viljelyvyöhykkeellä. Synnevan öljypitoisuus on virallisissa lajikekokeissa ollut...
SynthiaBOR

JulietBOR

Sato Juliet on virallisissa lajikekokeissa ollut satoisa kevätrypsilajike. Sen sato on ollut korkea kaikilla viljelyvyöhykkeillä. Sadon laatu Julietin siementen öljypitoisuus on nykylajikkeiston korkeimpia. Julietin lehtivihreäpitoisuus on rypseille ominaisesti...
SynthiaBOR

CordeliaBOR

Sato Cordelia-kevätrypsin satotaso on korkea. Se on myös öljyntuotto-ominaisuuksiltaan erinomainen lajike. Virallisissa lajikekokeissa Cordelian öljypitoisuus on ollut lajikkeiston korkeimpia. Suuren sadon ja korkean öljypitoisuuden ansiosta Cordelia tuottaa suuria...
WolmariBOR

WolmariBOR

Sato Aikaisuuteensa nähden Wolmari on hyvin satoisa. Wolmari kilpailee satoisuudessaan jopa useiden myöhäisempien monitahoisten ohrien kanssa. Wolmarin tuhannen jyvän paino on melko korkea ja hehtolitrapaino yleisesti viljeltyjen aikaisten ohrien tasolla....
WolmariBOR

VerttiBOR

Sato Vertti on aikaisuus huomioiden hyvin satoisa. Vertin laatu on ehdottomasti aikaisten ohrien kärkeä. Keskimääräinen tuhannen jyvän paino, hehtolitrapaino  ja täysjyväprosentti ovat olleet virallisissa lajikekokeissa huomattavan korkeat.  Vertin valkuaispitoisuus...
WolmariBOR

SeveriBOR

Sato Severi on menestynyt hyvin viljelyssä eri maalajeilla I-vyöhykkeeltä aina IV-vyöhykkeelle saakka. Monitahoisen ohran pääviljelyalueella se on erinomainen vaihtoehto rehuohran tuotantoon. Eteläisessä Suomessa Severi on satoisana lajikkeena tuottoisa vaihtoehto...
WolmariBOR

KaarleBOR

Sato Kaarle on hyvin satoisa monitahoinen ohra, ja se pärjää satoisuussa myös isolle osalle kaksitahoisia lajikkeita. Kaarle on menestynyt erinomaisesti eri vuosina ja kaikilla viljelyvyöhykkeillä. Se sopeutuu hyvin myös eri maalajeille. Suurimmat satoerot Kaarlen...
WolmariBOR

Justus

Sato Justus on satoisuudeltaan hyvä ja se on menestynyt viljelyssä hyvin eteläisestä Suomesta aina IV-vyöhykkeelle saakka. Justuksen tuhannen jyvän paino on hyvin korkea ja myös hehtolitrapaino sekä I+II-lajitteiden osuus hyvä. Justuksen tärkkelyspitoisuus on korkea...
WolmariBOR

EverstiBOR

Sato Eversti on erittäin satoisa monitahoinen ohra kaikille viljelyvyöhykkeille. Viljelyvyöhykkeellä I Everstin sato on korkea verrattuna muihin monitahoisiin lajikkeisiin. Myös viljelyvyöhykkeillä II ja III se on sadossa varsin kilpailukykyinen kaksitahoisiin...
WolmariBOR

ElmeriBOR

Sato Elmeri on satoisa monitahoinen ohra, jokamenestyy erittäin hyvin kaikilla viljelyvyöhykkeillä I-IVe. Elmerin tuhannen jyvän paino ja täysjyväprosentti ovat korkeat. Hehtolitrapaino on lajikkeiston keskitasoa ja valkuaispitoisuus samalla tasolla kuin muiden...
TrekkerBOR

TrekkerBOR

Sato Trekkerin sadontuottokyky on erinomainen. Trekker on menestynyt hyvin viljelyvyöhykkeillä I-III kaikkina koevuosinaan. Myös käytännön viljelyksillä Trekker on osoittanut sato- ja laatupotentiaalinsa. Trekkerin hyvää viljelyvarmuutta kuvastavat sopeutuminen eri...
TrekkerBOR

SaanaBOR

Sato Moneen käyttötarkoitukseen soveltuva Saana on kasvuaikaluokassaan melko satoisa kaksitahoinen ohra. Saana on melko suurijyväinen lajike, jonka täysjyväprosentti on korkea. Poutivissa oloissa valkuaispitoisuus ylittää mallasohralle asetetun maksimirajan muita...
TrekkerBOR

VipekkaBOR

Sato Vipekka on kasvuajaltaan samaa tasoa kuin valtaosa perusmallasohrista. Satotasoltaan Vipekka yltää perusmallasohrien valtalajikkeiden tasolle. Vipekan jyväkoko on suuri ja täysjyväpitoisuus korkea. Erikoismallasohrille tyypillisesti Vipekan laatuprofiili eroaa...
TrekkerBOR

RepekkaBOR

Sato Repekka on pohjoisiin kasvuoloihin jalostettu erikoismallasohra, joissa yhdistyy aikaisuus ja hyvä sato. Kasvuajaltaan se on aikaisempi kuin yksikään perusmallasohrista. Satotasoltaan Repekka yltää perusmallasohrien valtalajikkeiden tasolle. Jyväkoko,...