DonnaBOR

DonnaBOR

Sato Donna on myöhäinen kauralajike, jonka sadontuottokyky on hyvä. Sen sadon laatu täyttää erinomaisesti myllyteollisuuden vaatimukset. Tuhannen jyvän paino on hyvä ja pienten eli alle 2 mm:sten jyvien osuus sadosta vähäinen. Myös hehtolitrapaino on hyvä. Donna on...
DonnaBOR

AlkuBOR

Sato Alku tuottaa hyvän sadon. Kasvuaikansa ja lujan kortensa ansiosta se on menestynyt erinomaisesti II- ja III-vyöhykkeillä tuottaen hyviä satoja. Karkeilla kivennäismailla Alku on ollut kasvuaikaluokkansa satoisimpia lajikkeita. Alku-kauran sadon laatu on...
RhoniaBOR

RhoniaBOR

Sato Virallisissa lajikekokeissa Rhonian satotaso on ollut hyvä. Sen kuiva-ainesato on kokeissa ollut eri ikäisissä nurmissa ja eri koepaikoilla erittäin kilpailukykyinen muihin timoteilajikkeisiin verrattuna. Myös Rhonian jälkikasvukyky on erittäin hyvä. Rhonian...
VireBOR

VireBOR

Sato Vire on hyvin satoisa lajike, joka tuottaa satoa keskimäärin viidenneksen Kontua enemmän. Vireen siemenkoko on samaa luokkaa kuin Kontulla. Vaikka Vireen valkuaispitoisuus on Kontua pienempi, tuottaa Vire korkean satonsa ansiosta huomattavasti Kontua korkeamman...
VireBOR

SampoBOR

Sato Sampo on erittäin aikainen härkäpapulajike. Satotasoltaan se on kuitenkin monen myöhäisemmän lajikkeen veroinen. Sampon sadontuottokyky on ollut virallisissa kokeissa hyvä kaikilla koevyöhykkeillä ja maalajeilla, mutta käytännön viljelyssä se on näyttänyt...
VireBOR

LouhiBOR

Sato Louhi on erittäin satoisa härkäpapu verraten edeltäjiinsä. Sen sadontuottokyky virallisissa kokeissa on ollut hyvä kaikilla koevyöhykkeillä ja maalajeilla. Louhen siemen on isohko ja tuhannen siemenen paino näin lajikkeiston kärkiluokkaa. Sadon valkuaispitoisuus...
VireBOR

KontuBOR

Sato Kontu on ollut pitkään Suomen viljellyin härkäpapulajike. Se on tuottanut kohtuullisia satoja, mutta sen vuotuiset satovaihtelut ovat kuitenkin melko suuria; sato on vaihdellut jalostajankokeissa välillä 2800-6000 kg/ha. Erityisesti voimakas kuivuus- tai...
SisuBOR

SisuBOR

Sato Vihreäsiemeninen Sisu tuottaa hyvin korkeita satoja. Sen siemen on melko pieni ja valkuaispitoisuus hernelajikkeiden keskitasoa. Käyttötarkoitus Sisu on erinomainen rehuherne. Sitä voi viljellä myös ruokaherneeksi, mutta riski liiallisesta kovien herneiden...
SisuBOR

RocketBOR

Sato Rocket on erittäin satoisa lajike. Se on ollut virallisissa lajikekokeissa selvästi satoisampi kuin Suomessa viljelyssä olevat vihreäsiemeniset ruokahernelajikkeet. Rocketin siemen on melko pieni, jolloin siementen rikkoutumisriski on vähäinen ja sadon kuivuminen...
SisuBOR

JymyBOR

Sato Jymy on erittäin satoisa herne, jolla on vihreä siemen. Siemenen koko on melko pieni, minkä ansiosta siemen kuivuu nopeasti niin pellolla kuin kuivurissakin, eikä näin ollen rikkoudu niin helposti korjuun aikana. Pieni siemenkoko alentaa myös kylvösiementarvetta....
RhoniaBOR

UulaBOR

Sato Uula on sadontuottokyvyltään erittäin varma lajike erilaisissa kasvuoloissa. Uulan viljelyvarmuus korostuu erityisesti olosuhteissa, joissa vaaditaan huippuhyvää talvenkestävyyttä. Uulan erinomainen talvenkestävyys parantaa sen suhteellista sadontuottokykyä...
RhoniaBOR

TuureBOR

Sato Tuure on hyvä sadontuottaja satotason ollessa korkea sekä ensimmäisessä niitossa että jälkikasvusadossa. Tuure tuottaa korkeita satoja kasvupaikasta tai nurmen iästä riippumatta. Tuuren laatu on huippuluokkaa niin sulavuuden kuin valkuaispitoisuudenkin suhteen....
RhoniaBOR

TenhoBOR

Sato Tenho on satoisa timoteilajike, jonka sato on korkea myös jälkikasvussa. Tenholle on lisäksi ominaista nopea kasvuunlähtö niiton jälkeen, mikä puoltaa lajikkeen käyttöä laidunnurmissa. Tenhon sulavuus laskee ensimmäisessä niitossa varsin hitaasti. Samoin...
RhoniaBOR

Tammisto IIBOR

Sato Tammisto II on satoisa timoteilajike, mikä on pitkälti lajikkeen hyvän jälkikasvukyvyn ansiota. Kestävänä lajikkeena Tammisto II on tuottanut korkeita rehusatoja vielä kolmannen ja neljännenkin vuoden nurmissa. Rehun korsiaines on myöhemmälläkin kasvuasteella...
RhoniaBOR

RubiniaBOR

Sato Rubinia on sadontuottokykyinen timotei. Sen kuiva-ainesato on ollut virallisissa lajikekokeissa korkea eri-ikäisissä nurmissa ja eri viljelyvyöhykkeillä. Rubinian jälkikasvukyky on erittäin hyvä ja siksi sato eri niittokerroilla on ollut korkea. Rubinia sopiikin...