RocketBOR

Etelä-Suomen oloihin soveltuva satoisa keltasiemeninen hernelajike rehukäyttöön

Sato

Rocket on erittäin satoisa lajike. Se on ollut virallisissa lajikekokeissa selvästi satoisampi kuin Suomessa viljelyssä olevat vihreäsiemeniset ruokahernelajikkeet. Rocketin siemen on melko pieni, jolloin siementen rikkoutumisriski on vähäinen ja sadon kuivuminen nopeaa.

Valkuaispitoisuus on satoisalle lajikkeelle tyypillisesti melko alhainen, mutta sadon suuri määrä kompensoi Rocketin valkuaisen tuottokykyä. Rocketin valkuaissato onkin hyvä.

Käyttötarkoitus

Rocket soveltuu hyvin rehukäyttöön.

Viljelysuositus

Rocketia suositellaan vyöhykkeille I – II.

Kasvuaika

Rocket on melko aikainen lajike.

Varsi

Rocket on suhteellisen lujavartinen lajike. Sen varsi on melko pitkä, minkä ansiosta varren alimmatkin palot ovat hyvin irti maasta, jolloin sadon puinti helpottuu.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Rocketin on jalostanut tanskalainen Toft Plant Breeding ApS. Lajikeoikeudet Suomessa omistaa Boreal Kasvinjalostus Oy

Kasvilajikeluetteloon tulo: 2010

Viljelyominaisuudet

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2011 – 2018

(M) = Mittarilajike

Sadon laatu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2011 – 2018

(M) = Mittarilajike

Lisätietoja

Boreal, Pärssinen

Pertti Pärssinen

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, herne, härkäpapu

040 540 9195

Lue lisää artikkeleita