SaanaBOR

Aikainen suosikkiohra
Lujakortinen lajike, joka sopii niin rehu-, tärkkelys- kuin entsyymikäyttöönkin. Sopeutuu hyvin erilaisiin kasvuoloihin.

Sato

Moneen käyttötarkoitukseen soveltuva Saana on kasvuaikaluokassaan melko satoisa kaksitahoinen ohra.

Saana on melko suurijyväinen lajike, jonka täysjyväprosentti on korkea. Poutivissa oloissa valkuaispitoisuus ylittää mallasohralle asetetun maksimirajan muita lajikkeita herkemmin. Aikaisuutensa ansiosta Saana tuottaa mallastuskelpoista satoa muita lajikkeita useammin sellaisina kasvukausina, jolloin tuleentuminen tapahtuu tavallista myöhempään.

Käyttötarkoitus

Saana soveltuu entsyymiohraksi, mallastukseen, rehukäyttöön ja tärkkelystuotantoon.

Viljelysuositus

Saanaa suositellaan viljeltäväksi hyvät kosteussuhteet omaavilla mailla. Tällöin kasvit käyttävät lannoitetypen jo ennen tähkälletuloa mahdollisimman tehokkaasti sadon rakennusaineiksi, jolloin riski valkuaispitoisuuden noususta liian korkeaksi pienenee. Saanaa suositellaan vyöhykkeille I,II ja IIIe.

Mallasohran viljelyssä lannoitus tulee suunnitella huolella ottaen huomioon kyseisen lohkon maalaji ja viljavuus sekä edellisten vuosien esikasvit, niiden satotaso ja sadon valkuaispitoisuus. Viljeltäessä Saanaa rehuohraksi sen luja korsi mahdollistaa melko runsaan typpilannoituksen käytön.

Lujakortisena ja melko taudinkestävänä lajikkeena Saanan viljely ei aina edellytä kasvunsääteen käyttöä tai kasvitautien torjuntaa. Mikäli kasvunsäädettä käytetään, käyttömäärä ei saa ylittää kaksitahoisille ohrille suositeltuja alimpia määriä.

Kasvuaika

Saana on hyvin aikainen ohra.

Korsi

Saanan korsi on luja.

Taudinkestävyys

Saana on lajikekokeissa saastunut useimpia muita kaksitahoisia lajikkeita selvästi vähemmän rengas- ja verkkolaikkuun. Myös härmäsaastuntaa on esiintynyt erittäin vähän. Lentonoen tai viirutaudin alttiutta ei ole esiintynyt.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Jo 1754
Kasvilajikeluetteloon tulo: 1996

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 – 2019
(M) = Mittarilajike

 

Edustajat

Lisätietoja

Elina Nissilä

Elina Nissilä

Kasvinjalostaja

Mallasohra
050 562 2908
elina.nissila(at)boreal.fi