SeveriBOR

Huippulaatua ja satoa
Vahva monitahoinen lajike, jolla on erittäin hyvä härmän- ja rengaslaikunkestävyys. Severin korsi on luja.

Sato

Severi on menestynyt hyvin viljelyssä eri maalajeilla I-vyöhykkeeltä aina IV-vyöhykkeelle saakka. Monitahoisen ohran pääviljelyalueella se on erinomainen vaihtoehto rehuohran tuotantoon. Eteläisessä Suomessa Severi on satoisana lajikkeena tuottoisa vaihtoehto syysviljojen ja -öljykasvien esikasviksi.

Severi on erittäin laadukas ohra. Sen tuhannen jyvän paino, hehtolitrapaino ja tärkkelyspitoisuus ovat korkeat.

Käyttötarkoitus

Severi soveltuu hyvin rehuohran tuotantoon. Korkean tärkkelyspitoisuuden ja hyvän jyväkoon ansiosta Severissä on myös potentiaalia tärkkelysohraksi.

Viljelysuositus

Severi menestyy eri maalajeilla sietäen hyvin myös happamuutta. Severiä suositellaan vyöhykkeille I, II, III ja IVe.

Kasvuaika

Severi on melko myöhäinen monitahoinen ohra.

Korsi

Severi on lujakortinen ja sen korsi keskimittainen.

Borealin viljelyteknisissä kokeissa kasvunsäädekokeet on toteutettu rehevästi kasvavilla multamailla. Näissä olosuhteissa laontorjunnalla pystyttiin vähentämään Severin lakoutumista ja kasvunsääteen käyttö lisäsi myös jonkin verran sadon määrää (+ 8 %). Kasvunsäädekäsittely tehtiin kahdella eri kehitysasteella. Aikaisemmassa kehitysvaiheessa tehdyllä kasvunsäädekäsittelyllä lakoutumista ei käytännössä ollut ja myöhäisessäkin käsittelyssä lako jäi vähäiseksi. Käsittelyajankohta ei käytännössä vaikuttanut sadon määrään. Laontorjunnalla ei ollut vaikutusta sadon laatuun (tjp ja hlp).

Taudinkestävyys

Severin kestävyys härmää ja rengaslaikkua vastaan on erittäin hyvä. Virallisissa lajikekokeissa verkkolaikkua on Severissä esiintynyt vain vähäisessä määrin. Borealin viljelyteknisissä kokeissa, kun tauteja on esiintynyt, taudintorjunta on lisännyt Severin satoa. Taudintorjunta on myös lisännyt jonkin verran Severin hehtolitran ja tuhannen jyvän painoa.

Tarpeenmukainen verkkolaikun sekä tyvi- ja lehtilaikun torjunta varmistaa huippusadon, kun sato-odotukset ovat korkeat. Yksipuolinen ohranviljely ja etenkin suorakylvö korostavat tautitorjunnan merkitystä.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 09707
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2013

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 – 2021
(M) = Mittarilajike

 

Edustajat

Lisätietoja

Mika Isolahti

Mika Isolahti

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, monitahoinen ohra
040 027 6912
mika.isolahti(at)boreal.fi