Steinar

Huippusato lujassa korressa. Steinar on kasvuajaltaan melko myöhäinen.

Sato

Steinar on yksi markkinoiden satoisimmista kauroista. Steinar on menestynyt hyvin eteläisen Suomen kasvuoloissa, ja kasvuaikansa ansiosta myöhäisiä lajikkeita paremmin myös III-viljelyvyöhykkeellä.

Steinarin sadon laatu on hyvä. Jyvä on valkokuorinen ja suhteellisen iso, ja sen kuoripitoisuus on melko alhainen. Steinarin hehtolitrapaino ja valkuaispitoisuus ovat kilpailukykyisiä muihin myöhäisiin lajikkeisiin  verrattuna.

Käyttötarkoitus

Steinarin sato soveltuu jyväkoon ja alhaisen kuoripitoisuuden ansiosta hyvin elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi sekä vientikauraksi ja myös rehukäyttöön.

Viljelysuositus

Steinar soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille. Lujakortisuutensa ansiosta Steinar on menestynyt multamailla erittäin hyvin. Hyvin rehevissä kasvustoissa kasvunsääteen käyttö varmistaa hyvälaatuisen sadon. Steinaria suositellaan vyöhykkeille I, II ja III.

Kasvuaika

Steinar on melko myöhäinen lajike.

Korsi

Steinarin korrenlujuus on omaa luokkaansa. Se on selkeästi muita melko myöhäisiä tai myöhäisiä kauroja lujakortisempi. Hieman pidemmän kortensa ansiosta Steinar sietää kuivuutta lyhytkortisia lajikkeita paremmin.

Taudinkestävyys

Yhtenäisissä oloissa tehtyjen havaintojen perusteella Steinarin lehtilaikun kestävyys on hyvä. Siemenen peittaus ja tautientorjunta ovat tarpeen, jos kauraa viljellään yksipuolisesti ja etenkin suorakylvössä.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy

Linjanumero: Bor 03148

Kasvilajikeluetteloon tulo: 2009

Edustajat

Viljelyominaisuudet

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2011 – 2018

(M) = Mittarilajike

Sadon laatu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2011 – 2018

(M) = Mittarilajike

Boreal, linkedin-27

Leena Pietilä

Kasvinjalostaja

Kaura, peruna

040 540 9194