TrekkerBOR

Erittäin satoisa mallasohra
Mallasohralajike, joka tuottaa laadukasta, isojyväistä ja matalan valkuaispitoisuuden omaavaa satoa erilaisissa oloissa.

Sato

Trekkerin sadontuottokyky on erinomainen. Trekker on menestynyt hyvin viljelyvyöhykkeillä I-III kaikkina koevuosinaan. Myös käytännön viljelyksillä Trekker on osoittanut sato- ja laatupotentiaalinsa. Trekkerin hyvää viljelyvarmuutta kuvastavat sopeutuminen eri maalajeille sekä luja korsi ja hyvä taudinkestävyys. Viljelyvarmuus näkyy myös laatuvarmuutena, Trekker tuottaa laadukasta, isojyväistä ja matalan valkuaispitoisuuden omaavaa satoa erilaisissa oloissa.

Trekkerin tuhannen jyvän paino ja hehtolitrapaino ovat korkeat. Myös I+II -lajitteiden osuus on korkea. Valkuaispitoisuus on satoisalle mallastyypin lajikkeelle ominaisesti matala.

Käyttötarkoitus

Hyvien viljely- ja laatuominaisuuksiensa ansiosta Trekker on hyväksytty viralliseksi mallasohraksi Suomessa. Satoisana ja laadukkaana lajikkeena se soveltuu hyvin myös rehu- ja tärkkelysohran tuotantoon.

Viljelysuositus

Trekker soveltuu parhaiten viljeltäväksi hyväkuntoisilla savi- ja kivennäismailla. Trekkerin happamuuden sieto on kaksitahoisille ohrille tyypillinen. Sitä suositellaan vyöhykkeille I, II, IIIe.

Kasvuaika

Trekker on melko myöhäinen mallasohra. Kasvuaikansa puolesta Trekker sopii hyvin viljeltäväksi Suomessa mallasohran pääviljelyalueella.

Korsi

Trekker on erittäin lujakortinen lajike eikä lakoontuminen ole ollut ongelma kokeissa tai käytännön viljelyksillä.

Taudinkestävyys

Trekker on taudinkestävä lajike. Se on täysin härmänkestävä ja myös verkkolaikun kestävyys on hyvä. Rengaslaikkua vastaan sillä ei ole erityistä kestävyyttä. Tautientorjunta suositellaan tehtäväksi todellisen tarpeen ja asetetun satotavoitteen mukaisesti. Taudintorjuntaa käytettäessä kasvusto käyttää typen ja muut ravinteet tehokkaammin sadonmuodostukseen.

Borealin omissa viljelyteknisissä kokeissa Trekkerillä on saatu keskimäärin 7 %:n (340 kg:n) sadonlisäys taudintorjuntaa käytettäessä. Kun taudintorjunta tehtiin, satotaso oli kokeissa keskimäärin 5560 kg/ha. Taudintorjunnalla ei viljelyteknisissä kokeissa ole ollut vaikutusta Trekkerin sadon laatuun.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 05183
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2013

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 – 2021
(M) = Mittarilajike

 

Edustajat

Lisätietoja

Elina Nissilä

Elina Nissilä

Kasvinjalostaja

Mallasohra
050 562 2908
elina.nissila(at)boreal.fi