TrekkerBOR

Erittäin satoisa mallasohra
Mallasohralajike, joka tuottaa laadukasta, isojyväistä ja matalan valkuaispitoisuuden omaavaa satoa erilaisissa oloissa.

Sato

Trekkerin sadontuottokyky on erinomainen. Trekker on menestynyt hyvin viljelyvyöhykkeillä I-III kaikkina koevuosinaan. Myös käytännön viljelyksillä Trekker on osoittanut sato- ja laatupotentiaalinsa. Trekkerin hyvää viljelyvarmuutta kuvastavat sopeutuminen eri maalajeille sekä luja korsi ja hyvä taudinkestävyys. Viljelyvarmuus näkyy myös laatuvarmuutena, Trekker tuottaa laadukasta, isojyväistä ja matalan valkuaispitoisuuden omaavaa satoa erilaisissa oloissa.

Trekkerin tuhannen jyvän paino ja hehtolitrapaino ovat korkeat. Myös I+II -lajitteiden osuus on korkea. Valkuaispitoisuus on satoisalle mallastyypin lajikkeelle ominaisesti matala.

Käyttötarkoitus

Hyvien viljely- ja laatuominaisuuksiensa ansiosta Trekker on hyväksytty viralliseksi mallasohraksi Suomessa. Satoisana ja laadukkaana lajikkeena se soveltuu hyvin myös rehu- ja tärkkelysohran tuotantoon.

Viljelysuositus

Trekker soveltuu parhaiten viljeltäväksi hyväkuntoisilla savi- ja kivennäismailla. Trekkerin happamuuden sieto on kaksitahoisille ohrille tyypillinen. Sitä suositellaan vyöhykkeille I, II, IIIe.

Kasvuaika

Trekker on melko myöhäinen mallasohra. Kasvuaikansa puolesta Trekker sopii hyvin viljeltäväksi Suomessa mallasohran pääviljelyalueella.

Korsi

Trekker on erittäin lujakortinen lajike eikä lakoontuminen ole ollut ongelma kokeissa tai käytännön viljelyksillä.

Taudinkestävyys

Trekker on taudinkestävä lajike. Se on täysin härmänkestävä ja myös verkkolaikun kestävyys on hyvä. Rengaslaikkua vastaan sillä ei ole erityistä kestävyyttä. Tautientorjunta suositellaan tehtäväksi todellisen tarpeen ja asetetun satotavoitteen mukaisesti. Taudintorjuntaa käytettäessä kasvusto käyttää typen ja muut ravinteet tehokkaammin sadonmuodostukseen.

Borealin omissa viljelyteknisissä kokeissa Trekkerillä on saatu keskimäärin 7 %:n (340 kg:n) sadonlisäys taudintorjuntaa käytettäessä. Kun taudintorjunta tehtiin, satotaso oli kokeissa keskimäärin 5560 kg/ha. Taudintorjunnalla ei viljelyteknisissä kokeissa ole ollut vaikutusta Trekkerin sadon laatuun.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 05183
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2013

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 – 2021
(M) = Mittarilajike
wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhde-luku Kasvu-aika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valku-ainen (%) Valkuais-sato (kg/ha) Täysjyvä (% >2.5 mm) Tärkkelys %
39 SAANA BOR 7 5655 86 92 930 6 69 46,2 67,2 12,2 657 88 60
40 HARBINGER BOR 7 6626 101 97 992 6 70 47,4 68,0 11,6 678 90 61
41 TREKKER BOR 62 6486 99 96 982 17 67 48,4 66,7 11,4 654 87 61
42 FENNICA BOR 12 6589 100 98 1007 6 66 46,7 65,9 11,3 646 89 61
43 REPEKKA BOR 11 5666 86 93 956 2 66 43,8 68,2 12,8 629 84 60
44 VIPEKKA BOR 11 5740 87 97 999 6 65 46,9 67,6 12,5 546 94 60
45 BRIENNE BOR 19 7073 108 97 993 12 71 48,6 66,7 10,8 599 90 62
46 MAIRE BOR 19 7035 107 93 945 20 67 49,9 66,9 11,0 623 89 62
49 SW MITJA 11 5912 90 93 944 19 74 46,1 68,3 12,4 629 83 60
50 ARILD 15 6240 95 90 917 11 78 48,2 69,6 12,6 585 91 60
51 FEEDWAY 24 6867 105 96 979 7 66 47,2 67,2 11,2 664 89 61
54 KWS FANTEX 16 6875 105 97 992 9 65 47,7 65,5 11,1 640 91 62
57 VANILLE 12 6737 103 96 977 5 71 52,6 66,3 11,5 636 92 61
58 YODA 13 6931 106 98 1006 7 74 52,6 66,9 11,4 647 94 61
59 NFC TIPPLE 40 5729 87 97 996 5 66 48,9 66,4 11,3 659 92 61
60 KWS IRINA 12 6276 96 98 1007 0 65 47,9 64,2 11,3 638 91 61
63 LUHKAS 14 6388 97 94 957 8 65 48,4 68,4 11,9 668 89 61
64 RGT PLANET (M) 60 6566 100 97 987 17 71 49,3 66,4 11,2 625 92 61
65 EIFEL 6 6564 100 95 978 19 73 51,0 66,4 11,9 618 97 61
66 NOUSU 35 6174 94 94 959 18 73 49,6 66,8 12,0 614 93 61
68 CRESCENDO 23 6723 102 97 996 23 76 50,1 64,8 11,2 607 95 61
73 FANDAGA 12 6604 101 95 969 9 67 50,8 66,7 11,4 666 92 61
74 WISH 19 7255 111 98 1000 21 74 52,1 65,3 10,6 656 93 62

 

Edustajat

Lisätietoja

Elina Nissilä

Elina Nissilä

Kasvinjalostaja

Mallasohra
050 562 2908
elina.nissila(at)boreal.fi