WappuBOR

Varma sadontuottaja rehuvehnän tuotantoon aina III-vyöhykkeelle asti. Luja korsi ja korkea valkuaispitoisuus.

Sato

Wappu tuottaa satoa tasaisella varmuudella. Sen satotaso on kasvanut siirryttäessä I-vyöhykkeeltä kohti III-vyöhykettä. Lajikevertailuissa satoero Wapun eduksi on tullut esille erityisesti hyvissä kasvuoloissa ja yleisen satotason kasvaessa. Wappu onkin erinomainen vaihtoehto rehuvehnän tuotantoon Pohjanmaalla.

Wappu on laadukas kevätvehnälajike, jonka siemen on melko suuri. Sen valkuaispitoisuus on korkea ja sen sakolukuominaisuudet ovat aikaiseksi kevätvehnäksi hyvät. Normaalin korjuun sakoluku on korkea eikä sakoluku laske jyrkästi korjuun viivästyessäkään.

Käyttötarkoitus

Wappu soveltuu erittäin hyvin rehuvehnän tuotantoon.

Viljelysuositus

Aikaisuuden, hyvän satotason, lujan korren ja korkean valkuaispitoisuuden omaavana vehnänä Wappu soveltuu erittäin hyvin rehuvehnän tuotantoon pohjoisemmillakin vehnän viljelyalueilla. Sitä suositellaan vyöhykkeille I – III.

Kasvuaika

Wappu on aikainen lajike.

Korsi

Wapun korsi on lyhyt ja vahva.

Taudinkestävyys

Virallisissa lajikekokeissa Wapun härmäsaastunta on jäänyt erittäin vähäiseksi. Ruskolaikun sietokyvyltään Wappu on keskimääräistä tasoa, muihin aikaisiin lajikkeisiin verrattuna Wapun ruskolaikun kestävyys on hyvä.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 04086
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2012

Edustajat

Viljelyominaisuudet

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 – 2019

(M) = Mittarilajike

Sadon laatu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 – 2019

(M) = Mittarilajike

Lisätietoja

Boreal, Hyövelä

Mika Hyövelä

Koetoimintapäällikkö, kasvinjalostaja

Kevätvehnä

040 763 5066