WellamoBOR

Erinomainen yhdistelmä satoa ja laatua

Sato

Wellamossa yhdistyvät erinomaisella tavalla satoisuus ja kasvuaikaluokan tuoma viljelyvarmuus.

Wellamon sadon laatu on hyvä. Hehtolitrapainoltaan Wellamo on erinomainen lajike, sillä sen hehtolitrapaino on tämän kasvuaikaluokan korkeimpia. Myös melko korkea valkuaispitoisuus erottaa Wellamon muista saman kasvuaika- ja satoluokan vehnistä.

Wellamo on myös leivontalaadultaan hyvä. Virallisissa lajikekokeissa Wellamon tuottama sitkon määrä on ollut suuri ja sitkon laatu hyvä. Sakolukuominaisuudet Wellamolla ovat virallisten lajikekokeiden ja jalostajan kokeiden perusteella useimpien muiden lajikeluettelossa olevien lajikkeiden tasolla.

Käyttötarkoitus

Wellamo sopii leivontaan ja rehuvehnän tuotantoon.

Viljelysuositus

Wellamo menestyy hyvin eri maalajeilla koko vehnän tuotantoalueellamme. Sitä suositellaan vyöhykkeille I, II ja III.

Kasvuaika

Wellamo kuuluu kasvuajaltaan päätyypin kevätvehniin.

Taudinkestävyys

Wellamon taudinkestävyys on hyvä. Lehtilaikkutautien osalta kestävyys on erittäin hyvä. Härmän kestävyydeltään Wellamo on hyvä.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 02012
Kauppaantulo: 2009
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2009

Edustajat

Viljelyominaisuudet

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2011 – 2018

(M) = Mittarilajike

Sadon laatu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2011 – 2018

(M) = Mittarilajike

Lisätietoja

Boreal, Hyövelä

Mika Hyövelä

Koetoimintapäällikkö, kasvinjalostaja

Kevätvehnä

040 763 5066

Lue lisää artikkeleita