WolmariBOR

Huippulajike aikaisen ohran viljelyyn
Aikainen ohra, jossa yhdistyvät runsas sato, luja korsi sekä hyvä taudinkestävyys erityisesti verkkolaikkua vastaan.

Sato

Aikaisuuteensa nähden Wolmari on hyvin satoisa. Wolmari kilpailee satoisuudessaan jopa useiden myöhäisempien monitahoisten ohrien kanssa.

Wolmarin tuhannen jyvän paino on melko korkea ja hehtolitrapaino yleisesti viljeltyjen aikaisten ohrien tasolla. Valkuaispitoisuus on korkea satotaso huomioiden melko hyvä.

Käyttötarkoitus

Wolmari on erittäin hyvä rehuohra.

Viljelysuositus

Wolmari on menestynyt koko monitahoisen ohran viljelyalueella, suhteellisesti parhaiten vyöhykkeillä II-IVe. Eteläisessäkin Suomessa se tarjoaa satoisana ja aikaisena lajikkeena tuottoisan vaihtoehdon esimerkiksi syysviljojen ja -öljykasvien esikasviksi. Wolmari on menestynyt hyvin kaikilla maalajeilla sietäen myös happamuutta. Sitä suositellaan vyöhykkeille I, II, III ja IV.

Kasvuaika

Wolmari on aikainen monitahoinen ohra.

Korsi

Wolmari on hyvin lujakortinen. Korsi on jonkin verran lyhyempi kuin monitahoisten ohrien korsi keskimäärin.

Taudinkestävyys

Virallisissa lajikekokeissa Wolmarissa on esiintynyt verkkolaikkua oleellisesti vähemmän kuin missään muussa nykyisin viljelyssä olevassa aikaisessa lajikkeessa. Wolmarin kestävyys rengaslaikkua ja härmää vastaan on myös ollut hyvä. Tautientorjuntaa suositellaan, jos sato-odotukset ovat korkeat. Yksipuolinen ohranviljely ja etenkin suorakylvö korostavat tautitorjunnan merkitystä.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 04559
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2010

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 – 2021
M=Mittarilajike

wpDataTable with provided ID not found!

 

Edustajat

Lisätietoja

Mika Isolahti

Mika Isolahti

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, monitahoinen ohra
040 027 6912
mika.isolahti(at)boreal.fi