Modernilla jalostuksella lisää satoa rypsiin

20.3.2014

Öljykasvien jalostuksessa on Borealilla keskitytty rypsiin ja viime vuosina uudentyyppisten synteettisten lajikkeiden jalostukseen. Jalostuksessa painottuu nyt erityisesti satotasojen kasvattaminen ja varren lujuuden parantaminen. Uusien lajikkeiden jalostuksessa käytössä ovat modernit tekniikat.

Rypsin perimä tunnetaan

öljykasvit

Rypsi on ensimmäinen suomalainen viljelykasvilaji, jonka koko perimä on avattu. Perimän tunteminen onkin mahdollistanut dna-tietoon perustuvien työkalujen hyödyntämisen rypsin jalostuksessa.

Boreal on kehittänyt rypsille yhteistyössä MTT:n kanssa SNP-merkkikokoelman. SNP-merkit ovat geenimerkkejä, joiden avulla saadaan tietoa rypsin jalostusmateriaalin monimuotoisuudesta.

Merkkikokoelma on osoittautunut tärkeäksi työkaluksi synteettisten lajikkeiden jalostuksessa. Merkkien avulla uusien lajikkeiden jalostus on entistä tehokkaampaa ja täsmällisempää. Tulevaisuudessa merkeistä voidaan hakea apua myös rypsin taudinkestävyyteen.

Synteettiset lajikkeet tulevat

Rypsin jalostus nähdään Borealilla tärkeänä, sillä kotimainen öljykasvituotanto nojautuu vahvasti kevätrypsiin. Öljynpuristamot Suomessa pitävät hyvälaatuisen kotimaisen raaka-aineen saamista tärkeänä, jolloin rypsi on avainasemassa.

Uusien synteettisten lajikkeiden odotetaan lisäävän kiinnostusta rypsin viljelyyn tulevina vuosina, ja korkeampien satojen kautta niiden odotetaan parantavan viljelyn kannattavuutta.

Parempi varren lujuus tuo lisää viljelyvarmuutta, ja uusien lajikkeiden kasvuaika tulee olemaan samaa luokkaa kuin nykyisten rypsilajikkeiden. Sadon laatu tulee myös olemaan korkealuokkaista, ja rypsiä voidaan jatkossakin käyttää monipuolisesti.

Juttu on julkaistu kokonaisuudessaan Maaseudun Tiede -liitteessä 17.3.2014