Myllykauralla lisää tuottoa

28.10.2013

Elintarvikekauran tuotannossa lajikkeella on iso merkitys, jotta laadukkaaseen lopputulokseen päästään. Borealilla viime torstaina järjestetyssä kauratilaisuudessa oli tarjolla ajankohtaista tietoa myllykauran viljelijöille.

Kauran jalostaja Leena Pietilä kehotti valitsemaan kauralajikkeen oman tilan olosuhteiden ja kasvuolojen mukaan.

–    Elintarvikekauran lajikevalinnassa kannattaa huomioida maalaji, sillä lajikkeiden välillä on eroa miten ne viihtyvät eri mailla. Myös maan vesitalous on tärkeä. Kaura tarvitsee 25 % enemmän vettä kuin esim. ohra, Pietilä kertoi.

Lajikevalinnassa satoisuuden ja laatuominaisuuksien lisäksi kasvuaika ja korrenlujuus kannattaa huomioida.

–    Riittävän aikainen ja lujakortinen lajike varmistaa osaltaan sadon laatua.

Jaakko Laurinen Raisioagrosta kertoi, että tämän vuoden vastaanotettu kaurasato on ollut sekä määrällisesti että laadullisesti hyvää.’

–    Riittävän kokoinen ja tasalaatuinen jyvä on tärkeä elintarvikekauran laatuvaatimus, Laurinen muistutti.

Hänen mukaansa lajikevalinnalla voidaan vaikuttaa lopputulokseen paljon, ja eri laatuominaisuuksiin tulisi kiinnittää huomiota.

–    Elintarvikelaadun tavoittelu kauralla kannattaa, sillä hinta on parempi kuin rehukauralla, eikä elintarvikelaatua tuotettaessa lisäkustannuksia tule.

Elintarvikekauralle on myös hyvin kysyntää.

Kauran viljelyyn kannattaa panostaa

Myös ProAgrian Hannu Lehtikangas toi esille, että kauran tuotannossa muuttuvat kustannukset ovat monia muita viljoja pienemmät. Lohkotietopankin tietojen perusteella kauran keskisato 3800 kg/ha, mutta paras neljännes tuottaa yli viiden tonnin hehtaarisatoja, joten potentiaalia kauralla on.

Eino Heinola ProAgriasta korosti maan rakenteen, pH:n ja viljelykierron merkitystä kaikessa viljelyssä.

–    Vaikka kauraa pidetään vaatimattomampana kasvina, sekin hyötyy, kun viljelyyn panostetaan.

Myös punahomeet ja toksiinit nousivat tilaisuudessa esille. Tänäkään vuonna niiltä ei ole vältytty vaan toksiineja sadosta on löytynyt. Tunnetut perustoimenpiteet viljelykierto, kasvustojätteen muokkaus maahan ja laadukkaan siemenen käyttö ovat avainasemassa punahomeiden hallinnassa.

Borealin kauralajikkeet tarjoavat vaihtoehtoja eri käyttötarkoituksiin. Tutustu!