Nurmilajikkeella on merkitystä

7.5.2015

Kotimaisessa timotein jalostuksessa on panostettu korkealaatuisiin ja -satoisiin lajikkeisiin, talvenkestävyyttä unohtamatta. Nykyisellään Borealin timoteilajikkeet voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin.

Markkinoiden valtalajikkeet, kuten Nuutti ja Tuure sekä Uula, ovat sulavuudeltaan erinomaisia ja ovatkin tästä syystä lunastaneet paikkansa markkinoilla. Tämä lajiketyyppi on kasvuajaltaan myöhäinen ja erittäin talvenkestävä soveltuen siten hyvin viljelyyn Suomen oloissa.

Viime vuosina kysyntä on lisääntynyt myös aikaisemmille lajikkeille, jotka tuottavat suurta satoa kaikissa niitossa. Näillä lajikkeilla laatu jää hieman myöhäisempien lajikkeiden laadusta, mutta oikein ajoitetulla korjuulla niistäkin saadaan hyvin sulavaa rehua. Tämän tyypin lajikkeena Boreal on tuonut markkinoille Rhonia ja Rubinia-timoteit, jotka tulevat laajemmin siemenkauppaan tulevina vuosina.

Rhonian ja Rubinian myötä Borealilla on nyt tarjota erilaisia vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin; laadukkaita, korkean D-arvon omaavia lajikkeita laatuun satsaaville sekä huippusatoisia lajikkeita, jotka pärjäävät myös talvenkestävyydellään ja laadullaan. Kummallekin timoteityypille on kysyntää, sillä tilan tarpeista, olosuhteista ja niittokerroista on pitkälti kiinni mitä lajikkeita viljellään.

Mahdollisimman suuren ja sulavuudeltaan hyvän (korkea D-arvo) nurmisadon tavoittelu kannattaa, koska sillä on suuri vaikutus tilan talouteen. Esimerkki kertoo sulavuuden merkityksen: Mikäli nurmirehun D-arvo alenee yhdellä prosenttiyksiköllä eikä muutosta kompensoida väkirehuruokintaa lisäämällä, maitotuotos alenee puoli kiloa vuorokaudessa lehmää kohden. Vastaavasti nurmirehun D-arvon aleneminen yhdellä prosenttiyksiköllä vaatii yhden kilon lisäystä väkirehuruokintaan samaan lehmäkohtaiseen maitotuotokseen pääsemiseksi.

Tutustu timotei-lajikkeisiimme.
Nurmilaskuri kertoo laadukkaan timoteilajikkeen tuottaman hyödyn euroissa.