Nuutti- ja Severi -kasvustot kiinnostivat Kiuruvedellä

6.8.2015

Borealin Jyvä Meininki -kiertue rantautui tiistaina Kiuruvedelle, jossa tutustuttiin Nuutti-timoteihin sekä Severi-ohraan. Tilaisuus järjestettiin Peltosiemen-ketjuun kuuluvalla Pohjolan Jyväjemmari -pakkaamolla, jonka isäntänä toimii Matti Lappalainen.

Nuutti lunastanut paikkansa karjatiloillajyva_meininki_logo_allekirj

Nuutti on hyvin satoisa ja ruokintalaadultaan erinomainen timotei, joka on lunastanut paikkansa monilla karjatiloilla nimenomaan hyvän laatunsa ansiosta.

–  Nuutti sopii erinomaisesti sekä kolmen että kahden niiton taktiikkaan. Sen sulavuus laskee ensimmäisessä niitossa hitaasti, mikä varmistaa korkealuokkaisen säilörehun aikaansaamisen myös korjuun pitkittyessä, kertoi kasvinjalostaja Pertti Pärssinen Borealilta.

–  Maidontuottajilta saatu palaute Nuutti-nurmista on ollut yksinomaan positiivista, totesi pakkaamon isäntä Matti Lappalainen.

Severi-kasvusto selvinnyt kesän sateista

Sateet ovat olleet Pohjois-Savossakin riesana tänä kesänä ja kasvustot ovatkin osittain kärsineet liiasta märkyydestä. Ohra on kevätviljoista alttein märkyydelle.

Tilaisuudessa esillä ollut Severi-ohra oli selvinnyt kesän sateista pääasiassa hyvin ja sato-odotukset tässä kohtaa ovat olosuhteisiin nähden hyvät.

–  Puinnit alkavat pääosalla vasta syyskuussa, Kiuruvedellä arvioitiin.

Kasvinjalostaja Mika Isolahden mukaan Severi on kokeissa menestynyt hyvin erilaisilla maalajeilla ja kaikilla viljelyvyöhykkeillä.

Monitahoisen ohran pääviljelyalueella Severi on erinomainen vaihtoehto rehuohran tuotantoon, ja eteläisessä Suomessa se tarjoaa satoisana lajikkeena tuottoisan vaihtoehdon syysviljojen ja -öljykasvien esikasviksi.

Myös Severin sadon laatu on hyvä, sen tuhannen jyvän paino ja hehtolitranpaino ovat korkeita, joten se soveltuu hyvin rehuohran tuotantoon. OLYMPUS DIGITAL CAMERA