Oikea lajikevalinta ja laadukas kylvösiemen palkitsevat tänä

Siemenkauppa odottaa vilkasta syksyä. Uudet lajikkeet ja viljasta maksettava hyvä hinta lisäävät sertifioidun siemenen kysyntää. Näin ennakoitiin Loimaalla Siementila Salolla järjestetyssä pellonpiennarpäivässä.

– Laadukkaan kylvösiemenen merkitys on kuluvana kesänä korostunut, kun tautipaine on tänäkin vuonna ollut kova. Myös kevään haasteelliset kylvöolosuhteet loivat paineita siemenen elinvoimalle, erikoistutkija Marja Jalli MTT:ltä kommentoi.

Laadukkaalle siemenelle on kysyntää

– Sertifioidulle siemenelle odotetaan ensi syksynä ja talvena olevan hyvin kysyntää. Viljasta maksettava hyvä hinta kannustaa panostamaan tuotantoon, jolloin myös siemenkauppaa käydään vilkkaammin, Tilasiemenen toimitusjohtaja Jukka Hollo arvioi.

Kotimainen sertifioidun siemenen ketju on tarkkaan valvottu, mikä takaa paitsi sertifioidun siemenen laadun myös sen alkuperän ja jäljitettävyyden.  Sertifioidun siemenen lajikeaitous, terveys sekä itävyys on varmennettu ja siemen on hukkakaurasta vapaata. Suomessa myytävä kylvösiemen on pääosin tuotettu Suomessa. Poikkeuksia ovat hybridilajikkeet. Meillä viljeltävien hybridilajikkeiden siementuotanto on keskittynyt Keski-Eurooppaan, missä siemenelle asetetut laatuvaatimukset ovat yhtenäiset Suomen kanssa.

Kotimaista valkuaista RocketBOR-herneellä

Kotimainen rehuvalkuaisen tarve on jo nyt kova ja tulee entisestään kasvamaan. Rehuherne tarjoaa hyvin Suomen oloihin soveltuvan vaihtoehdon valkuaiskasvien tuotantoon. Loimaan pellonpiennarpäivässä oli esillä Rocket-rehuherne.

– Rocket on puhtaasti rehukäyttöön tarkoitettu keltasiemeninen lajike. Se on selvästi satoisampi kuin vanhemmat markkinoilla olevat lajikkeet ja kasvuajaltaan melko aikainen, Borealin markkinointipäällikkö Satu Pura kertoi.

Tälläkin hetkellä valkuaiskysymys on ajankohtainen tuontisoijan nopean hinnannousun vuoksi. Sekä Borealilla että Tilasiemenellä uskotaan herneen siemenmarkkinan kasvavan lähivuosina, sillä Suomen tavoitteena on korvata kotimaisella rehuvalkuaisella tuontivalkuaista.

– Kotimaisen herneen viljelyn lisääntyessä myös sen siemenkustannusta pystytään alentamaan, koska suuremmassa siementuotannossa kustannukset kiloa kohti pienenevät, Jukka Hollo mainitsi.

Kasvava tarve kotimaisille valkuaiskasveille ja uusille lajikkeille on otettu huomioon Borealin jalostusohjelmissa. Herneen jalostusta on laajennettu rehuherneeseen ja härkäpavun jalostusohjelma on aloitettu uudelleen. Rehuherneen jalostuksessa keskeisiä tavoitteita ovat satoisuuden parantaminen sekä varsiominaisuuksien kehittäminen ja valkuaispitoisuuden nostaminen.

Hybridiruis EvoloBOR kiinnosti

Loimaan pellonpiennarpäivässä tutustuttiin myös Evolo-hybridiruisviljelykseen. Hyvin Suomen oloihin soveltuva Evolo on tänä vuonna maamme toiseksi viljellyin ruis. Evolon jalostajan KWS:n edustaja Claus Nymand kertoi tilaisuudessa ajankohtaista tietoa hybridirukiin viljelytekniikasta.

– Hybridiruis on Suomen oloissa kannattava viljelykasvi, sillä on mahdollista päästä korkeisiin satoihin ja hyvään taloudelliseen tulokseen, kun huolehditaan oikeasta viljelytekniikasta.

KWS ja Boreal ovat yhteistyössä laatineet ohjeita hybridirukiin viljelyyn ja niitä tarkennetaan edelleen, kun kokemuksia hybridirukiin tuotannosta saadaan lisää.