Oikeilla valinnoilla ruis kannattaa

22.4.2013

Ruis menestyi viime kesän olosuhteissa hyvin ja tuotti ProAgrian lohkotietopankin aineiston perusteella viljoista parhaan taloudellisen tuloksen.

ProAgrian mukaan sadon määrä on ratkaisevaa tuloksen kannalta, ja rukiin osalta hyvää tulosta selittikin erityisesti uusien lajikkeiden myötä nousseet satotasot. Keskisato tässä aineistossa oli viiden tuhannen kilon tuntumassa hehtaarilta. Myös hyvällä tasolla pysytelleet viljan hinnat edesauttoivat hyvään taloudelliseen tulokseen.

Rukiin parantuneet satotasot näkyvät myös Tiken satotilastoissa, joissa rukiin keskisadoksi koko tuotantoalalta (n. 20 000 ha) saatiin 3090 kg/ha. Keskisato on noussut tasaisesti viime vuosina ja ylitti nyt ensi kertaa kolmen tuhannen kilon rajan hehtaarilta.

Uusilla lajikkeilla parempaan tulokseen

Tärkeänä tekijänä rukiin satotasojen nousuun voidaan pitää lajikekehitystä. Uusilla lajikkeilla viljelyn kannattavuutta ja rukiin kilpailukykyä on pystytty parantamaan paitsi korkeampien satojen myös paremman viljelyvarmuuden kautta. Viljelyssä oleva rukiin lajikkeisto onkin uusiutunut varsin ripeään tahtiin, kun markkinoille on tullut uusia populaatio- ja hybridiruislajikkeita.

Viime vuoden viljellyin ruislajike oli kotimainen Reetta-populaatioruis, joka tuli markkinoille vuonna 2009. Viime vuonna sillä viljeltiin jo noin 20 %:a ruisalasta. Populaatiorukiiden rinnalle markkinoille on 2000-luvulla tullut myös erittäin korkean satotason omaavia hybridilajikkeita. Niiden suosio on erityisesti viime vuosina kasvanut, kun tarjolla on ollut hyvin talvenkestäviä vaihtoehtoja. Suomessa laajasti testattu saksalainen Evolo-lajike on noussut jo maamme toiseksi viljellyimmäksi ruislajikkeeksi.

Ruis mukaan suunnitelmiin jo keväällä

Näin keväällä rukiin tekee ajankohtaiseksi viljelykierron suunnittelu ja esikasvin huomioiminen.

Valitsemalla ruislohkolle esimerkiksi aikaisen ohran tai rypsin, voidaan osaltaan parantaa rukiin kylvömahdollisuuksia syksyllä. Näin pelto saadaan tuottamaan tehokkaasti ja myös esikasvista paras hyöty irti, kun seuraava kasvi kylvetään heti syksyllä.

Viime kesän jäljiltä pahiten märkyydestä kärsineillä lohkoilla kannattaa miettiä myös maan perusparannustoimia, kuten maan vesitalouden ja ojituksen kunnostamista kesän aikana. Tämän jälkeen lohkot on hyvä kylvää maata kuohkeuttavilla, syväjuurisilla kasveilla ja syysruis tarjoaa tähän hyvän vaihtoehdon.