Öljykasvit tarjoavat nyt erinomaisen vaihtoehdon

23.1.2015

TUKES myönsi joulukuussa poikkeusluvan öljykasvien siementen peittaukseen ja peitatun siemenen myyntiin ja käyttöön Suomessa keväällä 2015. Sekä rypsin että rapsin peitattua siementä on tarjolla tämän kevään kylvöille.

Markkinahintatilanne kannustaa nyt pohtimaan vaihtoehtoja viljan viljelylle. Öljykasvit tarjoavat hyvän vaihtoehdon monen tilan viljelykiertoon ja uusimpien lajikkeiden potentiaali kannattaa hyödyntää niin rypsin kuin rapsinkin viljelyssä. Öljykasvien hyvän kysynnän ja hinnan ansiosta niiden tuotantoon kannattaa panostaa ja tavoitella suurta ja laadukasta satoa.

Peittaus pelastaa alkukehityksen

Poikkeuslupapäätös on erittäin tarpeellinen koko öljykasviketjun kannalta ja tarjoaa mahdollisuuden kannattavaan öljykasvien viljelyyn. Suomen oloissa, joissa kirppapaine monesti keväällä on kova, peittauksen merkitys on olennainen.

–    Teimme kesällä 2014 kokeita, joissa testattiin peittaamattoman ja neonikotinoideja sisältävällä peittausaineella peitattujen rapsien menestymistä Jokioisissa. Kokeen tulokset osoittavat selvästi peittauksen merkityksen öljykasvien alkukehityksessä, öljykasvien jalostaja Katja Hämäläinen Borealilta kertoo.

Hämäläisen mukaan peitatulla siemenellä saatiin kokeessa selvästi paremmat sadot kuin peittaamattomalla. Tämä johtuu hänen mukaansa pitkälti siitä, että peitatut koejäsenet säästyivät pahimmilta kirppatuhoilta alkukehitysvaiheessa, kun taas peittaamattomat kärsivät isoja tuhoja.

Osasyynä suurille kirppavioituksille oli myöhäinen kylvö, sillä samalla alueella aikaisemmin kylvetyt öljykasvikokeet eivät kärsineet niin suuria tuhoja. Myös aikaisempi ruiskutusajankohta olisi todennäköisesti säästänyt kasveja kirppatuhoilta.

–    Äärimmäisistä olosuhteista huolimatta koe kuitenkin osoittaa hyvin peittauksen merkityksen rapsin ja rypsin alkukehitykselle, Katja Hämäläinen korostaa.

Rypsi vai rapsia?

Rypsi sopii viljelyyn koko viljan tuotantoalueellamme ja on rapsia aikaisempana viljelyvarmempi. Rypsin kylvöajassa on myös rapsia enemmän pelivaraa. Normaalioloissa rypsisato saadaan korjattua ajoissa ja aikainen sadonkorjuu mahdollistaa myös syysviljojen kylvön rypsin jälkeen. Tällöin myös hyvä esikasviarvo saadaan parhaiten hyödynnettyä seuraavalle kasville.

Markkinoilla olevat kotimaiset rypsilajikkeet Cordelia ja Juliet ovat markkinoiden satoisimpia ja öljyn laadultaan erinomaisia. Cordelia on jo monena vuonna ollut Suomen viljellyin rypsilajike.

Rapsi tuottaa hyvillä lohkoilla ja viljelyyn panostettaessa rypsiä suurempia satoja. Kasvuajaltaan nykyisin markkinoilla olevat rapsilajikkeet ovat hyvin Suomeen soveltua, menestyen parhaiten eteläisessä Suomessa.

Hybridilajikkeet tarjoavat korkeaa satopotentiaalia. Trapper ja Smilla ovat markkinoidemme satoisimpia rapseja. Tavanomainen lajike Campino on niin ikään satoisa ja hyvin Suomeen sopiva rapsi.

Parhaaseen tulokseen öljykasveillakin päästään, kun valitaan hyväkuntoinen lohko, kylvetään ajoissa sekä huolehditaan tarpeen mukaisesta ja oikea-aikaisesta kasvinsuojelusta. Tiivistyneillä ja huonokuntoisilla mailla ei öljykasvejakaan kannata tuottaa, sillä muiden lajien tapaan nekään eivät ole parhaimmillaan heikoilla lohkoilla.

Kaikkien edellä mainittujen lajikkeiden siementä on saatavilla peittattuna keväälle 2015.