Oppia rehumaissin lajikevalintaan ja viljelyyn

3.9.2013

Kaksi vuotta sitten Boreal aloitti rehumaissin testaamisen Suomea varten. Yhteistyötä tehdään Euroopan suurimman rehumaissin jalostajan, Limagrainin, kanssa. Tähän mennessä Suomen markkinoille on tuotu yksi lajike, Activate.

Lajikkeeseen ja maissin viljelytekniikkaan tutustuttiin Borealin, Limagrainin ja Raisioagron järjestämässä pellonpiennarpäivässä. Reilu kolmisenkymmentä kuulijaa kokoontui Renkoon Koljosten tilalle, jossa maissin viljelyllä on Suomen mittakaavassa pitkät perinteet. Tilalla on viljelty maissia jo 18 vuoden ajan, tänä vuonna maissiala on 30 hehtaaria. Tämä on lähes 10 % Suomen rehumaissin kokonaispinta-alasta.

–    Maissi soveltuu erinomaisesti ruokintaamme. Tilan karja on miedolla aperuokinnalla, jossa nurmirehusta saadaan valkuainen ja maissista energia, kertoo Barbro Koljonen.

Koljoset ovat tehneet runsaasti pioneerityötä maissin viljelyssä Suomessa, ja oppia on haettu naapurimaita myöten. Muokkaus, kylvö ja rikkakasvien torjunta tilalla tehdään itse, korjuussa on parin vuoden ajan käytetty urakoitsijaa.

Suomessa ollaan maissinviljelyn äärialueilla, mikä tuleekin huomioida viljelylle asetetuissa tavoitteissa. Kasvukausien välinen vaihtelu lisää riskejä, ja tuotanto kannattaakin tilatasolla mitoittaa niin, että maissista ei olla liian riippuvaisia.

–    Jo Tanskassa maissilla on tavoitteena 35 % kuiva-aine. Meillä kasvukausi loppuu kesken, tällaisiin kuiva-ainesatoihin ei päästä ja omalla tilallamme olemmekin pitäneet tavoitteena noin 20 %.

Tänä vuonna Koljosten tilalla on kasvussa neljää eri maissilajiketta. Erityisen kiinnostavalta Koljosten mielestä näyttää uusi Limagrainin jalostama Activate –maissi, joka on aikaisin markkinoilla oleva maissilajike. Activaten rehunlaatu on hyvä, sen sulavuus ja tärkkelyspitoisuus ovat erittäin korkeat.

Aikaisia lajikkeita Skandinaaviaan

Borealin tavoitteena on löytää Suomeen viljelyyn soveltuvia aikaisia maissilajikkeita Limagrainin lajikkeistosta. Yhteistyötä Limagrainin lisäksi tehdään muiden toimijoiden kanssa oikean viljelytekniikan ohjeistamiseksi. Rengossa maissin lajikkeista ja viljelystä oli kertomassa Limagrainin Ole Schmidt.

Vaikka maissi onkin yksi maailman jalostetuimmista kasveista, vain harva toimija kohdentaa jalostuspanoksiaan pohjoisemmille viljelyalueille. Limagrainissa pohjoisempien alueiden mahdollisuudet myös maissilla on nähty ja yrityksen yksi maissin jalostusohjelma tuottaa aikaisia lajikkeita, joita viljellään Tanskassa, Ruotsissa ja myös Suomessa.

Maissi on energiakasvi, jonka tärkein osa on tähkä. Hyvä energia-arvo edellyttää sitä, että tähkät ehtivät kehittyä riittävän valmiiksi. Tämä on haaste lyhyessä ja viileässä kasvukaudessamme. Maissin varsissa energiaa ei juuri ole, vaikka koko kasvi käytetäänkin rehuksi. Limagrain onkin rehumaissin jalostuksessa tähkän lisäksi kiinnittänyt huomiota myös varren sulavan kuidun määrään.

Aikaisuus on maissilla ehdoton etu oloissamme. Maissi on lyhyen päivän kasvi, ja meillä sen kehitys nopeutuu siinä vaiheessa, kun päivät lyhenevät. Tällöin iso osa kasvukautta on jo käytettynä, ja nopeamman kehitysrytminsä ansiosta aikaiset lajikkeet menestyvät paremmin lyhyessä ja intensiivisessä kasvukaudessamme.