Puintikausi päässyt hitaasti vauhtiin

1.9.2017

Puinnit on päästy aloittamaan Etelä-Suomessa laajalti pari viikkoa tavallista myöhemmin. Keski- ja Pohjois-Suomessa on puitu aikaisia lajikkeita. Jokioisilla aikaisen Vertti-ohran siemenlisäys tuotti huippusadon.Kevätviljojen puinnit käynnistyivät elokuun puolivälissä eteläisessä Suomessa ohran korjuulla. Aikaisten monitahoisten ohrien puinti on päässyt alkuun Pohjanmaata myöten, selviää ProAgrian kasvutilannekatsauksesta.

Kauraa on päästy etelässä puimaan elokuun viimeisellä viikolla, kun taas Keski-Suomessa kauran korjuu aloitetaan vasta syyskuun loppupuolella. Pohjois-Suomessa kaurojen odotetaan valmistuvan vasta lokakuussa, joten sadonkorjuu on haasteellista.

Aikaisia kevätvehniä päästään puimaan syyskuun puolivälissä ja sen jälkeen. Myöhäisten kevätvehnien sadonkorjuu on epävarmaa koko maassa. Kevätviljojen sadon odotetaan olevan normaali tai normaalia parempi, jos sadonkorjuuolot ovat suotuisat.

Aikainen Vertti tuotti huippusadon

Borealilla puinteja on aloitettu ohran siemenlisäyksen ja jalostusohjelmassa olevien uusien linjojen koeruutujen puinnilla.

Jokioisilla puitiin 28. elokuuta aikaisen Vertti-ohran viiden hehtaarin siemenlisäys, jonka hehtaarisato ylsi 6400 kiloon. Monitahoinen Vertti tulee siemenkauppaan tänä syksynä.

Lisäksi sekä kauran että rukiin siemenlisäyksiä on päästy puimaan niin Loimaalla kuin Jokioisilla.

Koeruutujen puinnit ovat myös päässeet hyvään alkuun: monitahoisen ohran ruutuja on puitu Pohjois-Pohjanmaalla asti.

Näiden ruutujen satoa analysoidaan talven aikana ja tulosten perusteella haetaan uusia, entistä paremmin Suomen ja pohjolan muuttuviin oloihin sopeutuvia ohria.