Rypsin viljelyn suosikkilajike on Cordelia

21.2.2013

Satoisa CordeliaBOR on pitänyt paikkansa Suomen viljellympänä rypsilajikkeena. Sen suosio perustuu hyviin viljely- ja laatuominaisuuksiin, jotka ovat tulleet esiin niin kokeissa kuin käytännön viljelyksilläkin. Cordelian satotaso ja öljypitoisuus ovatkin rypsilajikkeiston parhaimmistoa. Cordelia sopii hyvin viljelyyn koko kevätrypsin viljelyalueelle kaikille maalajeilla.

Virallisten lajikekoetulosten perusteella Cordelia on ollut satoisampi kuin esim. laajasti viljellyt Apollo– ja SW Petita-lajikkeet.

Myös Cordelian öljysato hehtaaria kohti on ollut rypsilajikkeiden suurimpia. Koska öljykasvien sato laatuhinnoitellaan muun muassa öljypitoisuuden perusteella, korkealla öljypitoisuudella on olennainen merkitys hehtaarituoton kannalta.

Panostusta rypsin tuotantoon

Kevätrypsi on oloissamme öljykasveista varmin sadontuottaja ja sopii viljelyyn koko viljan tuotantoalueella.

Huolehtimalla oikeanlaisesta viljelytekniikasta sekä oikea-aikaisista toimenpiteistä kasvustossa, nykylajikkeiden sato- ja laatupotentiaali saadaan hyödynnettyä tehokkaasti.

Rypsin kylvöajassa on pelivaraa, sillä se voidaan kylvää myöhemmin kuin rapsi. Silloinkin on toki huolehdittava, että maassa on riittävästi ja tasaisesti kosteutta siemenen itämistä ja taimettumista varten.

Normaalioloissa rypsisato saadaan korjattua ajoissa ennen syksyn epävarmoja kelejä. Aikainen sadonkorjuu mahdollistaa myös syysviljojen kylvön rypsin jälkeen, jolloin sen hyvä esikasviarvo saadaan parhaiten hyödynnettyä seuraavalle kasville.