Satoisa Cordelia – Suomen suosituin rypsi

Cordelia on nopeasti noussut Suomen viljellyimmäksi rypsilajikkeeksi. Sen suosio perustuu hyviin viljely- ja laatuominaisuuksiin, jotka ovat tulleet esiin niin kokeissa kuin käytännön viljelyksilläkin.

Vanhempiin lajikkeisiin verrattuna Cordelia erottuu edukseen sekä suuremman sadon että korkeamman öljypitoisuuden osalta.

Virallisten lajikekoetulosten perusteella Cordelia on ollut satoisampi kuin esim. laajasti viljellyt Apollo- ja SW Petita-lajikkeet. Cordelia sopii hyvin viljelyyn kaikille maalajeilla koko kevätrypsin viljelyalueelle.  Kokeissa se on menestynyt erityisen hyvin I-viljelyvyöhykkeellä, missä on ollut satoisin lajike.

Öljyntuotto-ominaisuuksiltaan Cordelia on niin ikään erinomainen lajike, sen öljypitoisuus on ollut lajikkeiston korkeimpia. Koska öljykasvien sato laatuhinnoitellaan muun muassa öljypitoisuuden perusteella, korkealla öljypitoisuudella on olennainen merkitys hehtaarituoton kannalta.  Suuren sadon ja korkean öljypitoisuuden ansiosta Cordelia tuottaa suuria öljysatoja.

Öljykasvien edut

Öljykasvit ovat edelleen kilpailukykyinen vaihtoehto monilla tiloilla. Sadon markkinointi on helppoa, sillä öljykasveille on kotimaassa hyvä kysyntä. Viljoihin verrattuna öljykasvien hintavaihtelut ovat viime vuosina olleet selvästi pienempiä. Tälläkin hetkellä rypsin hinta on kilpailukykyinen viljan hintoihin verrattuna.

Viljelyä puoltaa myös öljykasvien hyvä esikasviarvo viljakierrossa. Lisäksi viljan tuotantoon verrattuna säästöä kertyy yleisesti kuivatuskustannuksissa, varastoinnissa ja kuljetuksissa, kun käsiteltävän sadon määrä hehtaaria kohti on öljykasveilla pienempi kuin viljoilla.

Öljykasveista kevätrypsi on oloissamme varmin sadontuottaja ja menestyy maassamme laajasti. Huolehtimalla oikeanlaisesta viljelytekniikasta, nykylajikkeiden sato- ja laatupotentiaali saadaan hyödynnettyä tehokkaasti.