Satoisat kotimaiset lajikkeet syksyn kylvöille

Tutustu kotimaisiin satoisiin ja talvenkestäviin syysviljalajikkeisiin.

Syysviljat ovat erittäin hyviä vaihtoehtoja monipuolistamaan viljelykiertoa. Ne hyödyntävät tehokkaasti esikasvivaikutuksen ja syysmuotoisina ne eivät ole kevätviljojen tapaan herkkiä kevätkuivuudelle. Talvehtiminen on syysviljojen onnistuneessa viljelyssä olennaisen tärkeää ja viljelyvarmuutta voidaankin lisätä valitsemalla tuotantoon mahdollisimman talvenkestävät lajikkeet.

ReettaBOR – Suomen viljellyin ruis

Reetta on vienyt perinteisten syysrukiiden satotason uudelle tasolle. Se on lunastanut paikkansa maamme viljellyimpänä ruislajikkeena ja tänä vuonna noin kolmannes Suomessa tuotetusta rukiista on Reettaa.

Reetta on markkinoiden satoisin populaatioruis. Vanhempiin lajikkeisiin verrattuna Reetta lyhempi ja lujempikortinen, mikä osaltaan takaa sen viljelyvarmuutta. Muiden suomalaisten populaatiolajikkeiden tapaan Reetta on erittäin talvenkestäviä ja hyvin Suomen kasvuoloihin sopivia. Reetta soveltuukin hyvin viljelyyn koko rukiin tuotantoalueellamme.

Laadultaan Reetta sopii hyvin myllykäyttöön, sen hehtolitranpaino on erittäin korkea ja sakolukuominaisuudet ovat hyvät.

ArktikaBOR kestää kovatkin talvet

Arktika-syysvehnä soveltuu viljelyyn vaativissakin olosuhteissa. Se on erittäin talvenkestävä, sillä sen talvituhoprosentti on kokeissa ollut syysvehnälajikkeiden pienin. Arktikan hyvä talvenkestävyys perustuu erinomaisen kylmänkestävyyden lisäksi hyvään lumihomeen kestoon. Sitä voidaankin viljellä pohjoisempana kuin monia muita nykylajikkeita, esimerkiksi rehuvehnäksi Pohjanmaata myöten. Arktika on menestynyt erityisen hyvin myös kokeissa, joissa ei ole ollut lumipeitettä kovien pakkasten aikaan.

Arktika on satoisa lajike, satotason ollessa samaa luokkaa kuin muidenkin syysvehnälajikkeiden. Myös sadon laatu on hyvä ja Arktika soveltuu sekä leipä- että rehuvehnän tuotantoon. Sen hehtolitrapaino on korkea ja leivontalaadun kannalta olennainen sitkon laatu on hyvä, myös Arktikan sakoluvun kestävyys hyvä. Valkuaispitoisuus on syysvehnien keskitasoa.

Lisätietoa lajikkeista, koetulokset ja siemenkauppiaden tiedot:

ReettaBOR

ArktikaBOR