Satoisat kotimaiset lajikkeet syksyn kylvöille

27.8.2013

Syysviljojen kylvökausi on meneillään. Tutustu satoisiin ja talvenkestäviin syysviljalajikkeisiimme.

Syysviljat ovat erittäin hyviä vaihtoehtoja monipuolistamaan viljelykiertoa. Ne hyödyntävät tehokkaasti esikasvivaikutuksen ja syysmuotoisina ne eivät ole kevätviljojen tapaan herkkiä kevätkuivuudelle. Talvehtiminen on syysviljojen onnistuneessa viljelyssä olennaisen tärkeää ja viljelyvarmuutta voidaankin lisätä valitsemalla tuotantoon mahdollisimman talvenkestävät lajikkeet.

ReettaBOR on Suomen viljellyin ruis

Reetta on vienyt perinteisten syysrukiiden satotason aivan uudelle tasolle. Se onkin nopeasti noussut Suomen viljellyimmäksi ruislajikkeeksi.
Reetta on markkinoiden satoisin populaatioruis. Vanhempiin lajikkeisiin verrattuna Reetta lyhempi ja lujempikortinen, mikä osaltaan takaa sen viljelyvarmuutta.

Muiden suomalaisten populaatiolajikkeiden tapaan Reetta on erittäin talvenkestäviä ja hyvin Suomen kasvuoloihin sopivia. Reetta soveltuukin hyvin viljelyyn koko rukiin tuotantoalueellamme.

Reetan hehtolitranpaino on erittäin korkea. Sakolukuominaisuudet ovat hyvät ja valkuaispitoisuus suhteutettuna sadon määrään korkea.

ArktikaBOR kestää kovatkin talvet

Arktika soveltuu viljelyyn vaativissakin olosuhteissa. Se on erittäin talvenkestävä, sillä sen talvituhoprosentti on kokeissa ollut syysvehnälajikkeiden pienin. Arktikan hyvä talvenkestävyys perustuu erinomaisen kylmänkestävyyden lisäksi hyvään lumihomeen kestoon. Sitä voidaankin viljellä pohjoisempana kuin monia muita nykylajikkeita, esimerkiksi rehuvehnäksi Pohjanmaata myöten. Arktika on menestynyt erityisen hyvin myös kokeissa, joissa ei ole ollut lumipeitettä kovien pakkasten aikaan.

Arktika on satoisa lajike, satotason ollessa samaa luokkaa kuin muidenkin syysvehnälajikkeiden. Myös sadon laatu on hyvä ja Arktika soveltuu sekä leipä- että rehuvehnän tuotantoon. Sen hehtolitrapaino on korkea ja leivontalaadun kannalta olennainen sitkon laatu on hyvä, myös Arktikan sakoluvun kestävyys hyvä. Valkuaispitoisuus on syysvehnien keskitasoa.