Satoparannusta nurmien lajikevalikoimaan

31.10.2014

Kotimaisten nurmilajikkeiden valikoima laajenee, kun Boreal tuo tänä syksynä markkinoille Rhonia-timotein ja Valtteri-nurminadan. Erityisesti nurmentuotannon eteläisemmillä alueilla yleistynyt kolmen niiton taktiikka on luonut kysyntää erittäin satoisille ja nopean jälkikasvukyvyn omaaville timoteilajikkeille.

Nurmikasvien jalostuksessa Borealilla keskitytään timotein, nurmi- ja ruokonadan sekä puna-apilan jalostukseen. Timotein jalostuksessa on panostettu korkealaatuisiin ja -satoisiin lajikkeisiin, talvenkestävyyttä unohtamatta. Nykyisellään Borealin timoteilajikkeet voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin.

–    Markkinoiden valtalajikkeet, kuten Nuutti, Tuure ja Uula, ovat sulavuudeltaan erinomaisia ja ovatkin tästä syystä lunastaneet paikkansa markkinoilla, nurmikasvien jalostaja Mika Isolahti Borealita kertoo.

Tämä lajiketyyppi on kasvuajaltaan myöhäinen ja erittäin talvenkestävä soveltuen siten hyvin viljelyyn Suomen oloissa. Viime vuosina kysyntä on lisääntynyt myös aikaisemmille lajikkeille, jotka tuottavat suurta satoa niin ensimmäisessä kuin toisessakin niitossa.

–    Näillä lajikkeilla laatu jää hieman myöhäisempien lajikkeiden laadusta, mutta oikein ajoitetulla korjuulla niistäkin saadaan hyvin sulavaa rehua.

Borealilta ensimmäisenä tämän tyypin lajikkeena markkinoille tuodaan nyt Rhonia-timotei, joka on markkinoilla myös Ruotsissa.

Mika Isolahden mukaan kummallekin timoteityypille on kysyntää.

–    Tilan tarpeista, olosuhteista ja niittokerroista on pitkälti kiinni mitä lajikkeita viljellään.

Rhonian myötä Borealilla on nyt tarjota erilaisia vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin; laadukkaita, korkean D-arvon omaavia lajikkeita laatuun satsaaville sekä huippusatoisia lajikkeita, jotka pärjäävät myös talvenkestävyydellään ja laadullaan.

–    Talvenkestävyyden merkitys ei Suomen oloissa ole muuttunut mihinkään, vaikka leutoja talvia on ollut. Myös jalostuksessa talvenkestävyys on tärkeä tavoite monivuotisilla nurmikasveilla, Isolahti muistuttaa.

ValtteriBOR –nurminadasta satoa ja laatua

Timotein jälkeen toiseksi tärkein nurmikasvilajimme on nurminata. Seoksissa timotein kanssa se lisää viljelyvarmuutta, koska se kestää hyvin niittoja ja on jälkikasvukyvyltään hyvä. Jalostuksessa kiinnitetään huomiota satoisuuteen, sulavuuteen ja talvenkestävyyteen.

Nurminadan lajikevalikoimaa kasvaa alkavalla kaudella, kun markkinoille tuodaan Valtteri, joka tuo valikoimaan erityisesti satoparannusta.

–    Hyvän satotason lisäksi Valtterin ominaisuuksiin lukeutuvat korkea D-arvo eri niitoissa sekä hyvä talvenkestävyys, joka on varmistanut korkean satotason erityisesti pohjoisemmilla viljelyalueilla, Mika Isolahti kertoo.

Nurmilajikkeiden lisäksi Boreal tuo tänä syksynä markkinoille useita uusia viljalajikkeita. Kauravalikoima täydentyy aikaisilla ja laadultaan elintarvikekäyttöön hyvin soveltuvilla Meeri– ja Riina-lajikkeilla. Ohrauutuuksia ovat isojyväiset monitahoiset Justus ja Severi sekä markkinoiden satoisin mallastyypin lajike Trekker.