”Satotasojen nosto keskeisin jalostustavoite”

21.11.2013

Monitahoisen ohran kilpailukyky muihin viljoihin nähden on viime vuosina parantunut lajikekehityksen myötä. Määrätietoinen työ sadon, viljeltävyyden ja laadun parantamiseksi näkyy nyt uusissa lajikkeissa.

Satoisuuden merkitys säilyy

Borealin ohran jalostajat korostavat satoisuuden merkitystä myös tulevaisuuden lajikejalostuksessa.

–    Satotasojen nosto on edelleen kaikkein keskeisin jalostustavoite, Reino Aikasalo sanoo.

Parempi satotaso parantaa viljelyn kannattavuutta eri kasvuajan lajikkeilla. Pohjoisissa oloissa toimivana jalostajana Boreal huomioi satoisuuden merkityksen myös aikaisilla lajikkeilla.

Aikaisuuden ja korkean satotason yhdistäminen näkyy Borealin uusissa aikaisissa lajikkeista Aukustissa ja Wolmarissa. Ne tarjoavat kilpailukykyisen vaihtoehdon niin karjatiloilla oman rehuviljan tuotannossa, kuin viljatilojen viljelykierrossa ja puintien jaksotuksessa.

–    Vaikka lajikkeiden pääviljelyalue on pohjoisempana, eteläisemmässä Suomessa ne sopivat hyvin esimerkiksi syysviljojen ja -öljykasvien esikasveiksi.

Jyväkoko suuremmaksi

Jo uuden lajikkeen risteytyksestä alkaen on tiedossa mihin käyttötarkoitukseen sitä tullaan tuottamaan.  Tällöin tiedetään myös millaista laatua uudelta lajikkeelta vaaditaan.

–    Monitahoisella ohralla laadunjalostuksessa panostetaan erityisesti jyväkoon ja tärkkelyspitoisuuden parantamiseen, Reino Aikasalo kertoo.

Jyväkoolla on olennainen merkitys sadon laadun kannalta. Iso jyvä sisältää keskimäärin enemmän energiaa ja myös sadon käyttäjät pitävät jyväkokoa laatu-  ja hinnoittelukriteerinä.

Taudinkestävyys korostuu

Taudinkestävyyden merkitys tulee kasvinjalostajien mukaan korostumaan entisestään muuttuvissa ilmasto-oloissa. Määrätietoisen jalostuksen ansiosta lajikkeiden taudinkestävyys onkin parantunut ja markkinoille tuotavat lajikkeet ovat entistä paremmin tauteja kestäviä.

–    Mahdollisimman hyvin tautihyökkäyksiä sietävän kasvuston yhteyttäminen ja ravinteiden käyttö on tehokasta, jolloin lajikkeeseen jalostettu sato- ja laatupotentiaali ovat parhaiten hyödynnettävissä, Reino Aikasalo muistuttaa.

Lue lisää Borealin ohran jalostuksesta ja lajikkeista uudesta Kasvussa-lehden numerosta (s. 4-6): Kasvussa_2_2013_web