Suomalainen kaura vakuuttaa laadullaan

24.5.2016

kaura_lahi

Suomalainen kaura on maailmalla tunnettua laadustaan ja sille on nyt kysyntää. Arvostettu laatu ei ole sattumaa, vaan sitä tuotetaan erityisesti oloihimme jalostetuilla lajikkeilla.

Kauran jalostusta on tehty Suomessa jo noin sadan vuoden ajan. Kun ensimmäinen suomalainen kauralajike, Nopsa-kaura, tuli markkinoille 95 vuotta sitten, oli aikaisuus keskeinen jalostustavoite. Tänä päivänä kauran lajikejalostus tähtää yhä räätälöidympään laatuun, hyviä viljelyominaisuuksia unohtamatta. Suomalaisen kauran lajikejalostuksen onnistumisen avaimet ovat selkeissä jalostustavoitteissa, meille sopeutuneessa jalostusmateriaalissa sekä kattavassa testauksessa ja -valinnassa. Lajikejalostusta on mahdollista tehostaa edelleen hyödyntämällä kasvinjalostuksen moderneja jalostustekniikoita. Uusien tekniikoiden soveltaminen ja käyttöönotto vaativat kuitenkin lisää tutkimus- ja kehitystyötä ja onkin tärkeää, että kauratutkimusta Suomessa tehostetaan ja vahvistetaan erityisesti uudenlaisten lisäarvolajikkeiden jalostamiseksi.

Suomalaisella kauralla on erityistä lisäarvoa tuottavien ominaisuuksiensa ansiosta vielä paljon saavutettavaa markkinoilla, myös viennissä. Uusien innovaatioiden ja toimintatapojen hyödyntäminen kannustaa suomalaista viljaketjua entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Ainoana suomalaisena kauranjalostajana Borealilla on merkittävä rooli lajikehuollon näkökulmasta.

NiklasBOR ja DonnaBOR, uutuuskaksikko laatukauran tuotantoon

Kaura soveltuu hyvin viljeltäväksi Suomessa. Uudet lajikkeet mahdollistavat suuret, laadukkaat kaurasadot ja siksi kauran viljelyyn kannattaa panostaa.

Kauran viljelijöille ja kauraa käyttävälle teollisuudelle on jälleen luvassa kiinnostavia, eri käyttötarkoituksiin sopivia kauralajikkeita. Borealin tämän vuoden kaurauutuudet Niklas ja Donna tuottavat laadukasta ja runsasta satoa eri kasvuaikaluokissa. Niklas aikaisena lajikkeena tuo Suomen viljelyoloihin toivottua viljelyvarmuutta ja satotasoltaan se haastaa monet sitä myöhäisemmät lajikkeet. Niklaksen laatuominaisuudet täyttävät hyvin teollisuuden vaatimukset.

Donna on myöhäisen kasvuaikaluokan laatulajike suurta satoa tavoitteleville. Donna on yksi markkinoiden ohutkuorisimmista lajikkeista ja siksi mieluinen kauraa kuorivalle teollisuudelle. Borealin kaurauutuuksien viljelyominaisuudet ovat kunnossa; luja korsi ja hyvä kuivuudenkesto tukevat viljelyn onnistumista haastavammissakin kasvuoloissa. Niklas ja Donna ovat myös hyvä parivaljakko tiloille, joilla halutaan jaksottaa syksyn sadonkorjuuruuhkaa käyttämällä eri kasvuajan lajikkeita. Uudet lajikkeet tulevat siemenkauppaan syksyllä 2016.

Lue lisää Niklaksesta

Tutustu tarkemmin Donnaan

Lisätietoja
:

kasvinjalostaja Leena Pietilä, leena.pietila@boreal.fi, puhelin 040 540 9194