AkseliBOR

Tidig havresort till foderanvändning
Akseli lyftade avkastningen hos tidig havre till en helt ny nivå. I sin växttidsklass är Akselis foderkvalitet och sjukdomsresistens mycket bra.

  Avkastning

  I sin växttidsklass är Akseli en överlägsen skördeproducent. Med sin avkastning utmanar den även havresorter med senare mognad.

  Kvalitet

  Kärnkvaliteten hos Akseli är utmärkt. Med hektolitervikten tävlar den om tätplatsen bland sorterna på marknaden. Akselis fetthalt hör likaså till sorturvalets bästa. Med avseende på avkastningsnivån är proteinhalten utmärkt. Akselis skalhalt hör till de lägsta bland tidiga havresorter. Dess kärna är liten och vitskalig.

  Användning

  Akselis skörd passar alldeles utmärkt till foderanvändning.

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I–IV.

  Växttid

  Akseli är en havresort med tidig mognad.

  Strå

  Till nyckelegenskaperna hos Akseli hör ett mycket styvt strå.

  Sjukdomsresistens

  Akseli har en god sjukdomsresistens. Dess resistens mot bladfläcksjuka är klar etta bland de tidiga havresorterna. Betning av utsäde och bekämpningsbesprutning av sjukdomar behövs, om havre odlas ensidigt och i synnerhet vid direktsådd.

  Jordmån

  Akseli är lämplig för odling på alla jordarter. Tack vare sitt styva strå trivs Akseli utmärkt på mullhaltiga och organiska jordar inom havrens huvudproduktionsområde. I mycket frodiga bestånd garanterar användningen av tillväxtreglerande medel en skörd av god kvalitet.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 03071
  På sortlistan 2009

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Leena Pietilä

  Leena Pietilä

  Växtförädlare

  Havre, potatis
  040 540 9194
  leena.pietila(at)boreal.fi