AlvariBOR

Rikt avkastande sort med stora kärnor
Mycket högklassig och rikt avkastande flerradig korn för hela kornodlingsområdet

  Avkastning

  Alvari är ett av de mest högavkastande flerradiga kornsorterna, fastän det mognar 2-3 dagar tidigare än sina konkurrenter. Dess avkastning är konkurrenskraftig även jämfört med de flesta tvåradiga sorterna. i officiella sortförsök har Alvari klarat sig mycket bra under olika år och på olika jordarter. Den tål även sura förhållanden.

  Kvalitet

  Alvari har mycket stora kärnor. Dess genomsnittliga tusenkornsvikt (45,4 g) är lika hög som Kaarles och Torias. Hektolitervikten är ett av de flerradiga sorternas bästa. Som en ytterst rikt avkastande sort ligger proteinhalten på medelnivå, dock högre än de senare sorternas. Alvaris producerade proteinskörd per hektar är den högsta bland det flerradiga sorturvalet.

  Alvari passar utmärkt för produktion av foderkorn och är även ett potentiellt stärkelsekorn.

  Användning

  Foder, stärkelse

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I, II, III och IV.

  Hög avkastningspotential, bra stråstyrka och utmärkt sjukdomsresistens samt utmärkt kärnkvalitet gör Alvari till ett mycket intressant alternativ i produktionen av såväl foder- som stärkelsekorn. Alvari är ett intressant och odlingssäkert alternativ också inom de sydliga odlingsområdena för korn, där dess kortare växttid i förhållande till konkurrenterna möjliggör tröskning i tid t.ex. före sådd av höstvete.

  Växttid

  Alvari är ett medelsent flerradigt korn, vars växttid i officiella sortförsök har varit cirka 90 dagar. Alvari mognar 3 dagar tidigare än Kaarle och 5 dagar senare än Aukusti.

  Strå

  Strået är mycket styvt, liggsädsprocenten har i officiella sortförsök varit samma nivå som t.ex. för Kaarle. Alvaris strå är något längre än de övriga flerradiga sorternas.

  Sjukdomsresistens

  Sjukdomsresistensen mot kornets bladfläcksjukor är bra. Resistensen mot sköldfläcksjuka är mycket bra och mot bladfläcksjuka av nättyp bra. Någon särskild resistens mot mjöldagg har Alvari inte. Den totala mängden av bladfläcksjukor och fysiologiska fläckar har i officiella försök varit den lägsta bland flerradiga sorter.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 10686
  På sortlistan 2015

  [Sortjämförelse]

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Isolahti

  Mika Isolahti

  Växtförädlare

  Vallväxter, flerradigt korn
  040 027 6912
  mika.isolahti(at)boreal.fi