AnniinaBOR

Vårvete med tidig mognad och hög proteinhalt
I Anniina förenas på ett exceptionellt bra sätt tidig mognad, hög avkastningsförmåga och hög proteinhalt.

  Avkastning

  I Anniina förenas på ett exceptionellt bra sätt tidig mognad, hög avkastningsförmåga och hög proteinhalt. Anniina har visat sig vara mycket odlingssäker också under svåra växtförhållanden.

  Kvalitet

  Hektolitervikten är mycket hög. Proteinhalten är klart högre än hos andra allmänt odlade sorter och bakningskvaliteten är god.

  Användning

  bakning, livsmedel

  Odlingsrekommendation

  Tack vare sin tidiga mognad och sina andra goda egenskaper är Anniina ett bra alternativ vid odling av vårvete inom odlingszonerna I-III.

  Under de senaste åren har vårveteodlingen även spritt sig till de gynnsammaste skiftena inom zon III, där Anniina på grund av tidigheten är en mycket bra sort.

  Växttid

  Anniina är en tidig sort. Den är klart tidigare än alla allmänt odlade sorter.

  Strå

  Anniinas strå är tämligen kort och styvt. Anniina är en av de stråstyvaste vetesorterna i Finland.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 25113
  På sortlistan 2001

  Sortjämförelse

  Officiella sortförsök 2011 – 2018
  (M) = Kontroll

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Hyövelä

  Mika Hyövelä

  Växtförädlare

  Vårvete
  040 763 5066
  mika.hyovela(at)boreal.fi