AukustiBOR

Ett tidigt flerradigt korn som utmärker sig med sin avkastning
Aukusti hör till sorturvalets tidigaste kornsorter. Ett styvt strå och en utmärkt kärnkvalitet.

  Avkastning

  Det tidiga Aukusti är en exceptionellt rikt avkastande sort. Aukusti trivs bra inom alla odlingszoner.

  Kvalitet

  Kärnkvaliteten hos Aukusti är mycket god. Tusenkornsvikten och hektolitervikten är hög. Med beaktande av den höga avkastningsnivån är proteinhalten tämligen bra.

  Användning

  Foder. Undersökningar om lämpligheten som stärkelsekorn pågår.

  Växttid

  Aukusti är ett flerradigt korn med tidig mognad. Dess växttid är lika lång som Hermannis och Verttis.

  Strå

  Aukusti är en stråstyv sort. Strået är något längre än Hermannis och Verttis.

  Sjukdomsresistens

  Aukustis resistens mot sköldfläcksjuka och mjöldagg är ganska bra. Sjukdomarna skall bekämpas vid behov såsom hos andra tidiga kornsorter. Ensidig kornodling och i synnerhet direktsådd framhäver betydelsen av sjukdomsbekämpning.

  Jordmån

  Aukusti har trivts bra på alla jordarter. Aukusti tål också sura jordar ganska bra.

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I, II, III och IV.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 04509
  På sortlistan 2010

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Isolahti

  Mika Isolahti

  Växtförädlare

  Vallväxter, flerradigt korn
  040 027 6912
  mika.isolahti(at)boreal.fi