BotnicaBOR

Härdigt höstvete för varierande förhållanden
Botnica klarar sig över även en besvärligare vinter och vår. Den stråstyva sorten producerar en bra och kvalitetsmässigt stabil skörd.

  Avkastning

  Av sorter med tidig mognad är Botnica mycket rikt avkastande under besvärliga övervintringsförhållanden. Som ett segt höstvete är Botnica en odlingssäker sort.

  Kvalitet

  Kärnan hos Botnica är medelstor. Hektolitervikten ligger på samma nivå som hos övriga sorter. Proteinhalten ligger på en bra nivå jämfört med andra höstvetesorter. Falltalet ligger på medelnivån för höstvete. På basis av provbakningar ligger Botnicas bakningsegenskaper på samma nivå som andra allmänt odlade sorters.

  Användning

  Livsmedel, bakning.

  Odlingsrekommendation

  Botnica rekommenderas för zonerna I–II, Enligt övervägande även inom nordligare snöfattiga områden som lämpar sig för veteodling.

  Växttid

  Som en tämligen tidig sort passar Botnica bra in i spannmålsgårdarnas tröskningsprogram. Den tidiga mognaden säkrar även skördekvaliteten.

  Strå

  Botnicas strå är kortare än Arktikas och Urhos. Liggsädsprocenten är mycket låg.

  Vinterhärdighet

  Botnica är ett mycket vinterhärdigt höstvete. På de lerhaltiga jordar som är typiska för odlingsområdet för vete tål Botnica särskilt bra vinterns och vårens väta och köldvariationer. De ringa utvintringsskadorna gör i sin tur att sorten är säker att odla.

  Sjukdomsresistens

  Botnicas resistens mot sjukdomar som förekommer i höstvete i Finland är tillräcklig.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 05809
  På sortlistan 2017

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Esa Teperi

  Esa Teperi

  Växtförädlare

  Höstvete, råg
  040 755 5165
  esa.teperi(at)boreal.fi