Cebra CL

Mycket stjälkstyv och rikt avkastande Clearfield-raps
Hög oljehalt och stabil avkastning. Clearfield-metoden håller ogräshalten i skörden låg.

  Avkastning

  I officiella sortförsök har avkastningen hos Cebra CL hört till sorturvalets elit. I förädlarförsök har Cebra CL skiljt sig till sin fördel speciellt med avseende på stabil avkastning.
  Sorten Cebra CL har en hög oljehalt, vilket tillsammans med en hög avkastning garanterar en utmärkt oljeskörd för sorten Cebra CL. Tack vare CLEARFIELD-metoden hålls ogräshalten i skörden mycket låg.

  Användning

  Cebra CL lämpar sig för användning inom växtoljeindustrin.

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I–II.

  Växttid

  Växttiden hos Cebra CL ligger på medelnivån för sorturvalet för raps.

  Strå

  Sorten Cebra CL är den mest stjälkstyva Clearfield-sorten i officiella sortförsök. Cebra CL är en ganska lång sort.

  Växtskydd

  Vid bekämpning av ogräs i Cebra CL används produktionsmetodens Clearfield-herbicid. Tack var den kan tidpunkten för behandlingen väljas flexibelt inom ett långt behandlingsfönster från 2-bladsstadiet ända till 8-bladsstadiet, beroende på ogrästrycket på växtskiftet. Preparatet är skonsamt mot Clearfield-sorten, men mycket effektivt mot de viktigaste bredbladiga ogräsen. Det rår också på gräsartade ogräs, såsom kvickrot, så att kvickroten lämnas dvärgvuxen under rapsbeståndet. Preparatet bekämpar även flyghavre och spillsäd.

  En heltäckande herbicidbehandling kombinerad med goda tankblandningsmöjligheter med insekticider och fungicider gör det möjligt att minska antalet körslor och att spara både tid och kostnader.

  Ett utmärkt bekämpningsresultat frigör sortens hela avkastningspotential även i mera utmanande tillväxtförhållanden. Detta förbättrar klart sortens relativa avkastning jämfört med traditionella sorter i praktisk odling. Clearfield-sorternas säkra avkastning förbättras även av det att beståndet inte förstörs, fastän det vid tvättning av sprutan hade blivit kvar en liten mängd orenheter av ”gram-preparat” i sprutan efter besprutning av spannmål. Utöver Clearfield-ogräsbekämpningen kan på sorten användas samma preparat i växtskyddet som på vanliga rapssorter.

  Ursprung och sorträttigheter

  Utländsk sort. Förädlare NPZ Lembke. Sorträttigheterna i Finland ägs av Boreal Växtförädling Ab.

  Sortjämförelse

  Officiella sortförsök 2015 – 2022, px.luke.fi
  (M) = Kontroll

  (H) = Hybrid

  wpDataTable with provided ID not found!

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Anu Väinölä

  Anu Väinölä

  Växtförädlare

  Oljeväxter
  050 455 2819
  anu.vainola(at)boreal.fi