CordeliaBOR

Rikt avkastande vårrybs med hög oljehalt
Avkastningsförmågan hos vårrybsen Cordelia är hög och oljehalten är utmärkt.

  Avkastning

  Avkastningen hos traditionella vårrybsen Cordelia ligger i en klass för sig. Dess avkastningsförmåga har varit cirka 5 % högre än hos de ältere sorterna.

  Kvalitet

  Cordelia är en utmärkt sort med avseende på dess oljeproduktionsegenskaper. Tack vare en mycket hög avkastning och en hög oljehalt producerar Cordelia stora oljeskörden. Fröstorlek och proteinhalt ligger hos Cordelia på medelnivån för moderna sorter och klorofyllhalten på normalt låg nivå för rybssorter.

  Stjälk

  Cordelia har god härdighet mot liggväxt.

  Användningsändamål

  Växtoljeindustrin

  Odlingsrekommendation

  Cordelia rekommenderas för zonerna I–IV. Cordelia har trivts bra på alla jordarter.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 04565
  På sortlistan 2009

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Anu Väinölä

  Anu Väinölä

  Växtförädlare

  Oljeväxter
  050 455 2819
  anu.vainola(at)boreal.fi