DonnaBOR

Odlingssäker sort för produktion av kvarnhavre
Den mycket stråstyva sorten Donna är ett rikt avkastande och högklassigt alternativ för produktion av livsmedels- och exporthavre i södra och västra Finland.

  Avkastning

  Donna är en sen havresort vars avkastnings-förmåga är bra. Donna ger högre avkastning än Belinda och Matty. Inom huvud-produktionsområdet för livsmedelshavre inom zon I och II är Donna en av sorterna med den högsta avkastningen.

  Kvalitet

  Kvaliteten hos Donna fyller utmärkt kvarn-industrins krav. Tusenkornsvikten är högre än hos Belinda och andelen små kärnor av skörden, dvs. under 2 mm, är liten. Hekto-litervikten är bra. Donna är även mycket tunnskalig och kärnan är vit.

  Användning

  Donnas skörd är lämplig som kvarnhavre och för export.

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I–III.

  Växttid

  Donna är en havresort med sen mognad, med avseende på växttid dock något tidigare än Belinda.

  Strå

  Donna är den stråstyvaste havresorten på marknaden, fastän strået är något längre än hos Belinda. I frodiga bestånd eller vid odling av Donna på mullrika jordar garanterar användningen av tillväxtregulator en högklassig skörd.

  Sjukdomsresistens

  Sjukdomsresistensen hos Donna är bra. Betning av utsäde och bekämpning av sjukdomar behövs om havre odlas ensidigt och i synnerhet vid direktsådd.

  Jordmån

  Donna lämpar sig för odling på alla jordarter, men den är som bäst uttryckligen på ler- och mineraljordar som rekommenderas för odling av livsmedelshavre. I mycket frodiga bestånd säkerställer användningen av tillväxtregulator en skörd av hög kvalitet.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 09091
  På sortlistan 2016

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Leena Pietilä

  Leena Pietilä

  Växtförädlare

  Havre, potatis
  040 540 9194
  leena.pietila(at)boreal.fi