DorothyBOR

Vinterhärdig timotej med hög avkastning
Mycket vinterhärdig sort för tre skördar. Producerar toppskördar i alla skördar. Timotejsorternas absoluta avkastningselit.
  • Nyhet

Avkastning

Dorothy placerar sig i timotejsorternas absoluta avkastningselit. Sorten producerar toppskördar i alla tre slåttrar, men klarar ändå av att härdas kraftigt då tillväxten avtar i slutet av september.

I likhet med de mest rikt avkastande timotejsorterna är Dorothy en relativt tidig sort och bildar strå i den andra slåttern. Med en slåtterrytmisering i rätt tid kan den producera bra smältbarhet.

Vinterhärdighet

Dorothy är en av de allra mest vinterhärdiga timotejsorterna, vilket gör den säker att odla särskilt inom odlingszonerna III-V.

Användning

Dorothy är lämplig för ensilage- och betesfoderblandningar som enda timotej eller tillsammans med timotejsorter med högre smältbarhet.

Odlingsrekommendation

Rekommenderas för zonerna I–V. Passar bra på alla jordarter.

Ursprung och sorträttigheter

Linjenummer: Bor 0602
På sortlistan: 2019

[Sortjämförelse]

 

Sortrepresentant

Ytterligare information

Pertti Pärssinen

Pertti Pärssinen

Växtförädlare

Vallväxter, ärt, bondböna
040 540 9195
pertti.parssinen(at)boreal.fi