Drago

Avkastningsmässigt överlägsen hybridraps!
Drago är en mycket rikt avkastande hybridsort som är lämplig för odling i södra Finland.

  Avkastning

  I officiella sortförsök har Drago visat sig ha mera än 10 % högre avkastning än hybridrapsen Trapper. De övriga vårrapssorter som i de officiella sortförsöken når upp till Dragos nivå med avseende på avkastning har helt tydligt längre växttid.

  Kvalitet

  Oljehalten hos Drago är tämligen hög, vilket tillsammans med hög avkastning garanterar en utmärkt oljeskörd för Drago. En relativt tidig mognad främjar möjligheterna att uppnå en låg klorofyllhalt.

  Växttid

  Med avseende på växttid mognar Drago ganska tidigt. Dess växttid ligger i samma klass som vårrapsen Campinos.

  Stjälk

  Stjälkstyrkan hos hybridrapsen Drago är utmärkt. I officiella sortförsök har den varit bland de stjälkstyvaste vårrapssorterna. Drago är en något längre sort än vårrapsen Trapper.

  Användningsändamål

  Växtoljeindustrin

  Odlingsrekommendation

  Drago lämpar sig för zonerna I och II.

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Anu Väinölä

  Anu Väinölä

  Växtförädlare

  Oljeväxter
  050 455 2819
  anu.vainola(at)boreal.fi